Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

Kom in actie!

Kom in actie tegen de Kirgizische antihomowet en deel dit bericht op Facebook en Twitter!

100
38

Kom in actie tegen de Kirgizische antihomowet!

15 oktober 2014 -

Kirgizië dreigt een antihomowet te krijgen die nog strenger is dan de Russische antihomowet. Op woensdag 15 oktober nam het parlement van de voormalige Sovjetrepubliek een eerste versie van de wet aan. Die zal Kirgizische LHBT’s monddood maken en het werk van Labrys – de Kirgizische samenwerkingspartner van het COC – vrijwel onmogelijk. COC Nederland spreekt van een ’bijzonder ernstige’ ontwikkeling en roept Nederlanders op om mee te doen aan een sociale media-actie van haar Kirgizische collega-organisatie Labrys.

ACTIE-OPROEP – Labrys vraagt iedere Nederlander om een foto van zichtzelf op Facebook en twitter te plaatsen met hashtag #supportLGBTkg en met één van de slogans op de Labrys-site. “Met jou hulp zorgen we er voor dat homofobie in Kirgizië niet geruisloos tot wet wordt verheven”, zegt Labrys-woordvoerder Nika Yuryeva. Bestuur en medewerkers van COC Nederland – zie foto – hebben dat inmiddels gedaan en roepen iedereen op dat voorbeeld te volgen!

Volgens de indieners ‘ter bescherming van minderjarigen’ verbiedt het wetsvoorstel informatie en debat over elke vorm van ‘niet-traditionele seksuele relaties’ in het openbaar en in de media. Dat geldt ook voor journalisten, waarmee deze wet een aantasting is van de persvrijheid. Ook organisaties zoals Labrys, die zich inzetten voor LHBT-emancipatie, kunnen worden verboden. Wie deze wetgeving overtreedt, kan een boete of maximaal een jaar gevangenisstraf krijgen. Omdat overtreding tot gevangenisstraf kan leiden, is de Kirgizische antihomowet zelfs nog strenger dan de Russische antihomowet.

COC Nederland beschouwt de komst van de antihomowet als een ‘bijzonder ernstige ontwikkeling’ en bezint zich in nauw overleg met Labrys op verdere stappen. Het COC heeft deze ontwikkelingen in Kirgizië ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse regering en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gevraagd om er bij Kirgizië aan te dringen om de wet in te trekken.

Het Kirgizische parlement heeft het wetsvoorstel in eerste lezing met een overgrote meerderheid aangenomen. Van de 86 parlementsleden stemden er 79 voor en 7 tegen. In de komende weken zal het wetsvoorstel in het parlement nog een tweede en een afrondende derde lezing krijgen. Daarna moet de wet met een handtekening bekrachtigd worden door president Almazbek Atambajev.

Labrys Kirgizie LOGO 2De Kirgische LHBT-organisatie Labrys – een partnerorganisatie van het COC – luidt de alarmklok. Labrys waarschuwt dat de wet een sterk negatief effect zal hebben op het uitoefenen van grondrechten door LHBT’s en hun organisaties. Labrys wijst er verder op dat de antihomowet niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van systematisch beleid van de Kirgizische overheid om fundamentele vrijheden van organisaties uit het maatschappelijk middenveld in te perken. Daarbij wordt het voorbeeld van Rusland gevolgd, maar er is ook sprake van druk vanuit Moskou op de voormalige Sovjetrepubliek om dit te doen. De zelfstandigheid van Kirgizië komt daarmee op de tocht te staan.

Het VN-Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten, de Europese Unie, het Europees Parlement en de Amerikaanse ambassade in Kirgizië hebben hun bezorgdheid over deze wetgeving laten weten aan de Kirgizische president Atambajev. Van zijn handtekening hangt invoering van de wet immers in laatste instantie af. De Amerikaanse ambassade heeft laten weten dat ‘een wet die tegen een groep van mensen discrimineert een bedreiging is voor de fundamentele rechten van allen’. “Wij doen een beroep op het parlement en de bevolking van Kirgizië om de zijde te kiezen van recht en gelijkheid”, laat de Amerikaanse ambassade in een persverklaring weten.

Homoseksuele handelingen zijn in Kirgizië pas sinds 1998 niet langer strafbaar. Als deze wet wordt aangenomen wordt homoseksualiteit echter impliciet weer illegaal. Een gebrek aan sociale acceptatie van LHBT’s is aan de orde van de dag. Dat blijkt uit They Said We Deserve This, het begin dit jaar gepubliceerde rapport van Human Rights Watch over het politiegeweld jegens LHBT’s in Kirgizië.

[Bron: COC NL, Labrys – Foto: COC NL –  Film: Radio Free Europe]

LHBTI-activisten wereldwijd krijgen steun via het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty International – zie HIER voor meer informatie en om donateur te worden.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , ,