Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Anti-homowet Kazachstan ongrondwettelijk verklaard

28 mei 2015 -

De Constitutionele Raad van Kazachstan heeft de anti-homowet geschrapt, omdat die in strijd met de Grondwet is. In de media wordt verondersteld dat de stap te maken heeft met de ambitie van Kazachstan om de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren. LHBTI-activisten wijzen er op dat ook zonder die wet in Kazachstan homo/bi/transfobie een groeiend probleem is.

Afgelopen februari stemde het parlement van Kazachstan in met een wet die minderjarigen moet ‘beschermen tegen propaganda van niet-traditionele seksuele gerichtheid’. De wet – naar het voorbeeld van de Russische anti-homowet – is nog niet officieel van kracht, want president Noersoeltan Nazarbajev heeft er nog niet zijn handtekening onder gezet.

Invoering van de anti-homowet staat nu echter op de tocht, want op 18 mei jl. oordeelde de Constitutionele Raad van Kazachstan dat de wet in strijd is met de Grondwet. Volgens de Constitutionele Raad bevat de wet juridisch onzorgvuldige formuleringen en bepalingen die in strijd zijn met een aantal grondrechten. De raad liet overigens ook weten dat de regering wel het recht heeft wetten te maken die het recht op informatie en de verspreiding daarvan inperkt op grond van de verantwoordelijkheid om ‘het huwelijk en het gezinsleven’ te beschermen.

Kazachse LHBT-activisten uit Almaty, die om veiligheidsredenen niet met naam en toenaam genoemd willen worden, hebben met gemengde gevoelens gereageerd op dit besluit van de Constitutionele Raad. Zij wijzen er op dat homo/bi/transfobie in Kazachstan een groeiend maatschappelijk probleem is.

KAZACHSTAN Advertentie Studio 69 in Almaty - 2014

Advertentie voor Studio 69 in Almaty, Kazachstan – met de Kazachse componist Koermangazi Sagirbajoeli en de Russiche dichter Alexandr Poesjkin.

“De uitingen daarvan blijven onbestraft, waardoor Kazachse LHBT’s in feite vogelvrij zijn”, zeggen een LHBT-activist. “Een reclamebureau krijgt van een rechter een boete opgelegd voor een advertentieposter met twee kussende mannen (zie foto), leden van een jongerenorganisatie kunnen ongestoord de voordeur van een gay club dichtmetselen en in de media wordt een heel negatief beeld van LHBT’s gegeven, waarmee homo/bi/transfobie gevoed wordt.”

Kazachstan - ALMATY kandidaat Olympische Winterspelen 2022In de internationale media wordt verondersteld dat het schrappen van de anti-homowet te maken heeft met de ambitie van Kazachstan om de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren. Het vonnis van de Constitutionele Raad komt namelijk kort nadat een groep prominente sporters – waaronder tennislegende Martina Navratilova en Olympisch kampioen schoonspringen Greg Louganis – een open brief publiceerden, waarin zij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) oproepen om zich bij de toewijzing van de Winterspelen 2022 strikt te houden aan de non-discriminatiebepalingen in het Olympisch Handvest. Kazachstan en China zijn de twee overgebleven landen om die Winterspelen te organiseren – in resp. Almaty en Beijing. Het IOC neemt daarover in juli a.s. een beslissing.

[Bron: COC NL – Illustratie Postzegel Kazachstan: CC-Andrei Sdobnikov]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,