Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:


12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Antwerpse bisschop pleit voor kerkelijke erkenning homorelaties

27 december 2014 -

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleit voor kerkelijke erkenning van de relaties en de gezinnen van paren van gelijk geslacht. De Rooms-Katholieke prelaat doet dat dit weekend in een interview in het Vlaamse blad De Morgen.

“We moeten binnen de kerk zoeken naar formele erkenning van de relationaliteit die ook bij veel holebikoppels aanwezig is”, zegt bisschop Bonny. “Zoals er ook in de samenleving een diversiteit aan legale kaders bestaat voor partners, moet er in de kerk een diversiteit aan erkenningsvormen komen”.

Bonny stelt dat de relaties van paren van gelijk geslacht ook een kerkelijke zegen moeten kunnen krijgen – zoals nu al vaak het geval is in een aantal protestante kerken. Voor Bonny zijn ‘inhoudelijke waarden’ van de relaties ‘belangrijker dan de institutionele vraag’. “De ethiek gaat uit van duurzame relaties waarin exclusiviteit, trouw en zorg voor elkaar centraal staan”.

Daarnaast opent Bonny de deur voor de kerkelijke erkenning van roze gezinnen. Volgens Bonny moet het bij daarbij gaan om ‘de verantwoordelijkheid die partners opnemen om genereus te zijn in wat men doorgeeft aan kinderen’.

Met dit pleidooi doorbreekt bisschop Bonny het officiële Rooms-Katholieke credo dat seksualiteit enkel is toegestaan binnen het huwelijk van een man en een vrouw en dat kinderen enkel in zo’n huwelijk groot gebracht mogen worden.

Deze uitspraken van bisschop Bonny liggen in het verlengde van de openbare brief die hij in september publiceerde, voorafgaande aan de Bijzondere Bisschoppensynode in Rome over het gezin. Daarin pleitte hij voor een andere, meer eigentijdse houding van de Kerk in verband met o.a. homoseksualiteit, in-vitrofertilisatie, echtscheiding en ongehuwd samenwonen.

Moderne beeldenstorm

Tom De Cock – MNM-dj en ambassadeur van de Vlaamse LHBT-jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero – dankt bisschop Bonny ‘voor zijn lieve, betekenisvolle woorden’ in een opiniestuk in de De Morgen. De Cock schrijft dat voor hem persoonlijk ‘pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend’ is, maar dat ‘de ware draagkracht van de woorden van Bonny in een internationaal perspectief’ gezien moeten worden. Wat volgens De Cock nodig is, is ‘een moderne beeldenstorm op het Vaticaan’.

“Zodat een genormaliseerde, tolerante visie op holebiseksualiteit van daar uit doordruppelt naar werelddelen waar de mening van meneer pastoor wél nog telt. Afrika, waar mijn adoptiedochter prompt gestenigd zou worden. De Bible Belt in de VS, waar predikanten ongestraft oproepen tot massamoord op homo’s, met een miljoenenpubliek op YouTube dat gretig ja knikt. Oost-Europa, waar de goegemeente wel eens een Gay Pride uit elkaar durft te ranselen met de wapenstok.”

Volgens De Cock kunnen ‘sleutelfiguren als Johan Bonny’ de wereld doen inzien dat LHBT’s ‘geen exotisch probleem zijn dat door grijze raden van bestuur aan filosofisch gewauwel onderworpen moet worden’, maar een ‘doodnormale, saaie, biologische en chemische realiteit’.

Kerkelijke traditie

De kerkjurist Rik Torfs – in België ook zeer bekend als sidekick in het Canvas-programma De slimste mens – ziet in de opmerkingen van bisschop Bonny een ommekeer, waarvan de betekenis niet mag worden onderschat. De rector van de Katholieke Universiteit Leuven wijst erop dat de bisschop ‘pleit voor verandering van lang voor onwankelbaar gehouden principes, iets wat onder de dogmatische pontificaten van Johannes Pauls II en Benedictus XVI geen enkele bisschop zich kon veroorloven’.

Dat wordt enigszins gerelativeerd door de Belgische priester en mensenrechtenactivist Rik Devillé. Die is ook niet verbaast over de uitspraken van bisschop Bonny, want paren van gelijk geslacht huwen volgens hen al in de kerk, worden toegelaten tot de regionale verloofcentra om zich voor te bereiden op een kerkelijke verbintenis en ook ingeschreven in het kerkelijk register. “Bonny zet zich met deze uitspraak in de grote traditie van de katholieke kerk om wat in de praktijk al gebeurt geleidelijk aan ook te erkennen en te legaliseren”, stelt Devillé.

Opvolger Léonard?

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen geldt als een progressieve katholiek, die goede banden onderhoudt met kardinaal Walter Kasper, een vertrouweling van paus Franciscus. Daarnaast wordt hij veelvuldig genoemd als opvolger van mgr. André Joseph Léonard, de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die volgend voorjaar aftreedt vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd.

Met Johan Bonny als nieuwe aartsbisschop en daarmee primaat van de Belgische kerkprovincie gaat mogelijk een nieuwe wind waaien in de Belgische Rooms-Katholieke kerk, want aartsbisschop Léonard – bevriend met emiritus-paus Benedictus XVI – heeft vooral opzien gebaard met tal van LHBT-onvriendelijke uitspraken.

Zo waarschuwde aartsbisschop Léonard afgelopen weekend nog in het Canvas-programma De ketter en de kerkvorst – een groot dubbelinterview met filosoof Etienne Vermeersch, dat ook in boekvorm is verschenen – voor het gevaar van een open debat over homoseksualiteit. Adolescenten die een ‘homoseksuele fase in hun psychologische ontwikkeling doormaken’ en horen dat ‘alles gelijkwaardig is – hetero-, homo- en biseksualiteit’, worden dan ‘niet aangemoedigd om die fase achter zich te laten’. “Als ze die fase niet achter zich laten, waar zullende kinderen dan vandaan komen?”, vroeg de aartsbisschop zich openlijk en in alle ernst af.

Aartsbisschop Léonard heeft De Morgen via een woordvoerder laten weten ‘geen reactie’ te willen geven op de uitspraken van de Antwerpse bisschop.

[Bron: De Morgen, GayLive België – Foto Bisschop Johan Bonny: CC-Wasily]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,