Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Balkenende zelf ook tegen ‘homohuwelijk’

9 april 2006 -

‘Ik heb intertijd tegen de invoering van het ‘homohuwelijk’ gestemd, maar een meerderheid van de Kamer was voorstander van legalisering’. Volgens berichten in de media was dat het antwoord van premier Balkenende vrijdag 7 april jl. op een vraag over het ‘homohuwelijk’ van een student van de Islamistische Staatsuniversiteit in de Indonesische hoofdstad Djakarta.

COC Nederland neemt daar geen genoegen mee en heeft onmiddellijk contact opgenomen met het kabinet.

COC Nederland is ontstemd over deze uitspraak en heeft om opheldering gevraagd van de premier en daarover ook direct contact opgenomen met staatssecretaris Ross van VWS, de coördinerend bewindspersoon van homo/lesbisch emancipatiebeleid.

Staatssecretaris Ross is met klem gevraagd hoe de uitspraken van de premier te rijmen zijn met het regeringsbeleid waarin Nederland ‘internationaal voortrekker wil zijn van de homo-emancipatie. Ross heeft laten weten eerst bij de premier te gaan informeren wat hij precies gezegd heeft. Daarna zal zij nog deze week namens het kabinet met een reactie op de uitspraken van de premier komen.

Onacceptabel

‘Van een premier van alle Nederlanders, dus ook van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen, had een positiever antwoord verwacht mogen worden. Zeker als je als premier in het buitenland optreedt als vertegenwoordiger van ons hele land. Het partijpolitieke antwoord dat de premier nu heeft gegeven, is gewoon onbestaanbaar. ‘Nederlandse premier zelf ook tegen homohuwelijk’ – die kop in de internationale pers is natuurlijk onacceptabel’, zegt Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland.

Jubileum

‘Premier Balkenende had een antwoord moeten geven waaruit blijkt dat ons land er trots op is als eerste land ter wereld echte gelijkberechtiging voor paren van gelijk geslacht geregeld te hebben. Nederland viert juist deze maand dat het vijf jaar geleden is dat het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht, maar de premier lijkt zich vooral te herinneren dat hij daar zelf tegen was’, stelt Van Dalen misnoegd vast.

Tweede keer

COC Nederland neemt deze kwestie zo hoog op, omdat het niet de eerste keer is dat een CDA-lid van dit kabinet laat weten geen voorstander te zijn geweest van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Minister Van der Hoeven liet in januari 2003 in het tv-programma Goedemorgen Nederland ook al weten tegen het ‘homohuwelijk’ te zijn. Maar als ‘verworven recht’ zou het volgens de minister niet ‘teruggedraaid’ worden door het CDA.

Overtuiging

Op Kamervragen daarover van D66 weigerde premier Balkenende haar toen terug te fluiten. In het tv-programma Knevel op Zaterdag_, uitgezonden op 13 januari 2003 zei de premier daarover: ‘De minister mag tegen het homohuwelijk zijn, dat is haar eigen overtuiging. Mevrouw van der Hoeven is lid van de katholieke kerk. Zij heeft grote moeite met het homohuwelijk, en ze mag zeggen vanuit haar overtuiging, hoe ze over het homohuwelijk denkt’.

Dwingende keuzevraag

Die visie van de premier deelde het COC niet, maar daar nam de meerderheid van de Kamer helaas wel genoegen mee.

‘Maar nu is er wel een groot verschil met wat er toen speelde. Minister

Van der Hoeven

kreeg in _Goedenmorgen Nederland een dwingende keuzevraag voorgehouden – ‘bent u voor of tegen het homohuwelijk’ – in een serie van dat soort ‘dilemma-vragen’. En daar heeft ze een eerlijk antwoord op gegeven. Die eerlijkheid is, als je minister bent, best prijzenswaardig, maar het zou in haar geval al verstandiger zijn geweest zich te realiseren dat je minister voor alle Nederlanders bent en daarom zo’n antwoord niet kunt geven’, zegt Van Dalen.

Lachertje

‘Maar premier Balkenende kreeg nota bene in het buitenland gewoon een open vraag over het ‘homohuwelijk’ in Nederland. Dan willen we toch echt weten wat hij precies gezegd heeft. En als dat niet meer is dan nu in de media gemeld wordt, dan heeft de premier heel wat uit te leggen’, laat Van Dalen weten. ‘En verder zijn we ook benieuwd naar de reactie van staatssecretaris Ross, want de uitspraak van premier Balkenende maakt natuurlijk een lachertje van het internationale homo/lesbische beleid’.

Premier Balkenende bracht vrijdag 7 en zaterdag 8 april jl. een tweedaags werkbezoek aan Indonesië nadat hij eerder die week Australië had bezocht. Een toespraak van de premier aan de Islamitische Staatsuniversiteit in Djakarta was onderdeel van het werkbezoek.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,