Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangenorganisaties willen actie tegen Hongaarse anti-transgenderwet

4 april 2020 -

Onderneem actie tegen de schandalige Hongaarse anti-transgenderwet. Die oproep doen COC, TNN en NNID aan de Nederlandse regering, de mensenrechtenambassadeur en de Europese Commissie.

“Het is een schandalig wetsvoorstel dat het bestaansrecht van transgender personen ontkent en hun leven onmogelijk maakt”, aldus TNN, COC en NNID. “Onder het mom van de coronacrisis werd in Hongarije deze week in feite de democratie afgeschaft, en de mensenrechten van trans personen behoren tot de eerste die sneuvelen. Als dit geen reden is om in te grijpen, wat dan wel?”

Op maandag 30 maart stemde het Hongaarse parlement voor een wet die premier Viktor Orbán het recht geeft om per decreet te regeren, met de bestrijding van het coronavirus als voorwendsel. De wet geldt echter voor onbepaalde tijd.

De volgende dag, op dinsdag 31 maart – nota bene International Transgender Day of Visibilty – diende de Hongaarse regering een wetsvoorstel in dat het voor transgender personen onmogelijk maakt om hun genderidentiteit officieel te laten erkennen. Een geslachtsregistratie die bij de geboorte is vastgelegd, mag niet meer worden gewijzigd.

Als de wet wordt aangenomen, moeten transgender personen in Hongarije door het leven met officiële papieren zonder de juiste geslachtsaanduiding. Een vergaande mensenrechtenschending die hun leven onmogelijk maakt en hun veiligheid ernstig in gevaar brengt. Als de geslachtsaanduiding op officiële papieren niet klopt met het uiterlijk of de genderidentiteit waarin iemand leeft, veroorzaakt dat problemen bij sollicitaties, officiële procedures en kunnen mensen het slachtoffer worden van geweld.

COC, TNN en NNID willen dat de Nederlandse regering, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie en de Europese Commissie alles doen wat in hun macht ligt tegen de mensenrechtenschendingen en de afschaffing van de democratische rechtstaat in Hongarije.

De LGBTI Intergroup van het Europees Parlement sprak zich op donderdag 2 april al in scherpe bewoordingen uit tegen de Hongaarse wet. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, roept het Hongaarse parlement op om tegen de wet te stemmen. ‘Wettelijke erkenning van de genderidentiteit is een kwestie van menselijke waardigheid,’ aldus Mijatović.

Hongaarse LHBTI-mensenrechtenactivisten noemen het ‘walgelijk’ dat hun regering de rechten van transgender personen probeert af te schaffen ‘in de schaduw van de coronacrisis’. De wet leidt volgens hen tot discriminatie op het werk, bij huisvesting, toegang tot goederen en diensten en officiële procedures.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto Viktor Orban: CC-US State Department]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , ,