Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

België start met PrEP-studie

10 september 2015 -

België start op donderdag 10 september met Be-PrEP-ared, een onderzoek voor de mogelijk invoering van PrEP als hiv-preventiemiddel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) met steun van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en in samenwerking met doelgroepenorganisaties. De Vlaamse LHBT-organisatie çavaria is tevreden met de start van het PrEP-onderzoek.

Be-PrEP-ared is het eerste Belgische onderzoeksproject onder mannen die seks met mannen hebben (MSM) naar de toepasbaarheid van preventieve hiv-medicijnen als aanvulling op de huidige hiv-preventiestrategie in België. De onderzoekers hopen dat dit kan bijdragen om het hoge aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen bij bepaalde groepen MSM’s die een verhoogd risico lopen op een hiv-infectie.

PrEP (pre-exposure prophylaxis) is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor tijdelijk gebruik door mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Het Be-PrEP-ared-project onderzoekt of MSM’s met verhoogd risico op hiv PrEP willen gebruiken, hoe trouw de tabletten worden ingenomen, hoe het PrEP-gebruik wordt ervaren en of het condoomgebruik verandert. Het is de eerste keer dat PrEP in België wordt onderzocht. Uit verschillende onderzoeken in onder andere de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk blijkt dat PrEP bij trouw gebruik een hoge bescherming biedt tegen een hiv-infectie.

Aanvullend middel om hiv-infecties terug te dringen

Prof. dr. Marie Laga is coördinator van Be-PrEP-ared: “We zijn al lang op zoek naar aanvullende middelen om het aantal nieuwe hiv-infecties in België terug te dringen. PrEP is veelbelovend, maar consequenties van preventieve medicatie moeten nader onderzocht worden voordat deze strategie eventueel in ons land geïntroduceerd kan worden.”

Tijdig testen en het vroeg behandelen van hiv staan, naast  het promoten van veilig vrijen, centraal in de nationale hiv-preventiestrategie in België.  PrEP kan mogelijk een aanvulling bieden voor bepaalde groepen MSM’s, waarbij condoomgebruik niet altijd gegarandeerd kan worden. PrEP biedt echter geen bescherming tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Elke dag worden er in België drie nieuwe hiv-diagnoses gesteld, hoofdzakelijk bij MSM’s en personen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. Bij de Belgische mannen is meer dan 80 procent van de hiv-infecties overgedragen via homoseksueel contact. Daarom worden zij uitgenodigd voor dit eerste onderzoeksproject dat door het ITG wordt uitgevoerd in samenwerking met doelgroepenorganisaties zoals Sensoa en çavaria.

Nieuwe hiv-preventiestrategie welkom

“Als organisatie die streeft naar optimale hiv-preventie verwelkomen we het onderzoek”, zegt Sensoa-directeur Chris Lambrechts.  “Zoals in andere West-Europese landen blijft het aantal nieuwe infecties met hiv bij MSM’s hoog. En PrEP zou voor een bepaalde groep mannen een belangrijke bijkomende manier kunnen zijn om zich te beschermen.”

“We zijn tevreden dat deze studie er komt zodat PrEP op termijn kan geïntegreerd worden in de hiv-preventiestrategie”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Vooral voor de kleine groep MSM’s die de intentie hebben veilig te vrijen maar door omstandigheden soms toch risicovol gedrag vertonen, biedt PrEP extra bescherming. Elke aanvullende strategie om het aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen, moet onderzocht worden.”

PrEP-onderzoek in Nederland

In ons land is GGD Amsterdam deze zomer gestart met een PrEP-onderzoek: het AMPrEP (Amsterdam PrEP) project. COC Nederland pleit voor invoering van PrEP en is daarom verheugd dat dit onderzoeksproject van start is gegaan. Ook het Aids Fonds en Soa Aids Nederland steunen de invoering van PrEP als onderdeel van een hiv-preventiestrategie.

[Bron: ZiZoOnline]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , ,