Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

België zet stap naar juridisch ouderschap lesbische duomoeder

23 februari 2013 -

De Belgische regering gaat werken aan een wettelijke regeling voor direct juridisch ouderschap van de lesbische duomoeder. Dat is toegezegd door de Belgische minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) in de parlementaire commissie van Justitie. Het gaat om vergelijkbare wetgeving zoals die nu in ons land door het kabinet is ingediend en op dit moment wordt behandeld door de Eerste Kamer.

In België is het nu zo, dat wanneer in het huwelijk of de relatie van twee vrouwen een kind wordt geboren de duomoeder enkel door adoptie de tweede juridische ouder kan te worden. Die procedure kost veel tijd en geld. Het zou veel eenvoudiger zijn indien de gehuwde duomoeder automatisch de tweede juridische ouder zou kunnen worden van het kind en indien de samenwonende duomoeder het kind zou kunnen erkennen. Zo is het juridische ouderschap in België ook geregeld voor een hetero(echt)paar.

Minister Turtelboom heeft op 20 februari 2013 in de parlementaire commissie Justitie laten weten dat ze een einde wil maken aan deze vorm van discriminatie. Volgens de minister is er al een voorontwerp van wet uitgewerkt. Dat zal nu worden besproken met mensen uit de praktijk en vervolgens door de regering worden bekeken. Daarna kan de parlementaire behandeling starten.

In ons land buigt de Eerste Kamer zich momenteel over een wetsvoorstel om de juridische positite van de duomoeder te versterken, waardoor de adoptieprocedure die nu nog nodig is komt te vervallen. Het wetsvoorstel is al aangenomen in de Tweede Kamer.

[Bron: COC NL – Foto: dericafox]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,