Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belgisch Grondwettelijk Hof oordeelt: op identiteitspapieren moet ‘X’ ook mogelijk zijn

19 juni 2019 -

Het Grondwettelijk Hof van België oordeelt dat op identiteitsdocumenten behalve ‘M’ en ‘V’ ook ‘X’ een mogelijkheid moet zijn. Het Hof vernietigt daarmee een deel van de Belgische transgenderwet van 2017 en stelt in dit historisch vonnis de Vlaamse LBHTI-organisatie çavaria in het gelijk. De Belgische staat moet nu binnen een redelijke termijn wettelijke maatregelen gaan nemen om aan het vonnis te voldoen.

In het vonnis bevestigd het Grondwettelijk Hof de stelling van çavaria dat delen van de Belgische transgenderwet in strijd zijn met het recht op zelfbeschikking. Het Hof in Brussel deelt de opvatting van çavaria dat ook non-binaire en genderfluïde mensen hun geboorteakte in overeenstemming moeten kunnen brengen met hun genderidentiteit.

“De transgenderwet van 2017 maakt het al makkelijker om je ‘M’ in een ‘V’ te veranderen of andersom”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Mensen die zich niet als man of vrouw definiëren moeten echter nog altijd kiezen tussen ‘M’ of ‘V’. We zijn heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof nu ook erkent dat er voor hen een oplossing moet worden gevonden.”

Over wat die oplossing moet zijn, spreekt het Hof zich niet uit. “We moeten een maatschappelijk debat voeren over hoe we deze situatie kunnen rechttrekken”, zegt Borghs. “Dat kan bijvoorbeeld door een derde optie ‘X’ in te voeren of geslachtsregistratie volledig af te schaffen. Çavaria is meer dan bereid om op een constructieve manier samen met het nieuw verkozen parlement een oplossing te zoeken.”

Verder spreekt het Grondwettelijk Hof zich ook uit tegen de onherroepelijkheid van de transgenderwet. “De transgenderwet liet maar één aanpassing van je ‘M’ of ‘V’ toe. Er zijn echter mensen die hun genderidentiteit op een veranderlijke manier beleven. Sommige mensen willen hun registratie dan ook meerdere keren aanpassen”, licht Borghs toe. Het Hof oordeelt dat er geen reden is om een tweede aanpassing van je geslachtsregistratie moeilijker te maken. De huidige procedures volstaan om fraude tegen te gaan.

De transgenderwet blijft wel van kracht. Enkel de bepalingen die non-binaire en genderfluïde personen discrimineren moeten worden aangepast. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat we terug gaan naar de situatie van voor 2018”, verzekert Borghs. “De transgenderwet was een enorme sprong vooruit. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet de wet verder worden geoptimaliseerd.”

[Bron: ZiZo – Foto Grondwettelijk Hof België: CC-SSShupe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,