Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bescherming LHBT-asielzoekers uit Irak blijft onvoldoende

20 maart 2012 -

Volgens COC Nederland blijft de bescherming van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers uit Irak onvoldoende. Minister Leers (Asiel) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat hij deze groep wil indelen in een andere beschermingscategorie. De Kamer debatteert op woensdag 21 maart a.s. over de kwestie.

Waar LHBT’s uit Irak nu worden beschouwd als een ‘risicogroep,’ wil minister Leers hen voortaan beschouwen als ‘kwetsbare minderheidsgroep’.

Volgens het COC lijken deze categorieën sterk op elkaar en biedt de nieuwe categorie slechts beperkte extra bescherming. Het COC pleit er voor om in het geheel geen LHBT-asielzoekers meer terug te sturen naar Irak, omdat deze groep systematisch wordt blootgesteld aan onmenselijke behandeling. Een soortgelijk beleid geldt al voor LHBT’s uit Iran die in ons land asiel vragen.

Minister Leers schrijft dinsdag 20 maart in antwoord op Kamervragen van D66 dat hij met ‘afschuw’ heeft kennisgenomen van de berichten over gewelddadige wraakacties tegen homoseksuelen in Irak.

‘Het is positief dat de minister de ernst van de situatie voor LHBT’s in Irak onderkent’, stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp in een reactie. ‘Nu is het zaak dat hij deze groep asielzoekers ook het hoogste beschermingsniveau aanbiedt en ze niet meer terugstuurt naar Irak’.

Het COC wil verder dat de regering een nieuw ambtsbericht opstelt over Irak, dat recht doet aan de situatie van LHBT’s. Volgens het huidige ambtsbericht is er slechts sprake van ‘een sociaal taboe’ op homoseksualiteit in Irak. Asielverzoeken worden beoordeeld op grond van deze ambtsberichten, waarin de mensenrechtensituatie in een land wordt beschreven.

Totdat een nieuw ambtsbericht is opgesteld zouden er geen LHBT’s meer naar Irak moeten worden uitgezet, vindt het COC. Naar schatting van het COC lopen momenteel tussen de vijf en vijftien LHBT-asielzoekers uit Irak het risico om te worden uitgezet.

Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch (HRW) en Iraqi Refugee Assistance Project (IRAP) stuurden de Nederlandse regering op 8 maart j.l. een brandbrief over de situatie van LHBT’s in Irak. Sindsdien komen tal van berichten naar buiten over een terreur- en moordcampagne tegen LHBT’s en zogenaamde emo’s

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
, , ,