Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bhutan zet stap naar afschaffing strafbaarstelling homoseksualiteit

8 juni 2019 -

Het parlement van Bhutan heeft besloten wetgeving op grond waarvan homoseksuele handelingen strafbaar zijn af te schaffen. Het koninkrijk in de Himalaya zet daarmee een historische stap in de richting van de afschaffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit. COC Nederland feliciteert de Bhutaanse activisten die hiervoor geijverd hebben met deze historische stap! Het COC werkt samen met deze activisten en biedt hen ondersteuning.

Het gaat om de artikelen 213 en 214 in het Wetboek van Strafrecht op grond waarvan ‘sodomie of enige andere vorm van tegennatuurlijke seksualiteit’ met maximaal 1 jaar gevangenis bestraft kunnen worden. Het voorstel om deze artikelen te schrappen komt van de minister van Financiën Lyonpo Namgay Tshering. Het voorstel om de strafwetten te schrappen werd met een grote meerderheid (38 voor, 1 tegen en 5 onthoudingen) aangenomen.

“De afschaffing van de strafbaarstelling is voor ons slechts de eerste stap richting erkenning en gelijkberechtiging voor de LHBTI-gemeenschap”, zegt Tashi Tsheten, woordvoerder van Rainbow Bhutan. “Vandaag vieren we deze mijlpaal niet, omdat we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben. Voor het bereiken van deze mijlpaal hebben de hulp van velen gekregen. Leden van onze gemeenschap door zichtbaar te zijn, bondgenoten door ons gelegenheid te bieden om onze belangen te bepleiten en mensen die begrip voor onze positie hadden door contact met ons op te nemen en ons te helpen. We weten dat dit slechts een begin is en we blijven ons inzetten voor meer ondersteuning om onze doelen te bereiken.”

COC Nederland werkte afgelopen jaar samen met Rainbow Bhutan, de lokale LHBTI-belangenorganisatie, om via de VN-Mensenrechtenraad in Geneve hun land op te roepen een einde te maken aan de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Tashi Tsheten deed dat met succes. Niet alleen Nederland, maar ook Canada, Cyprus, Duitsland, Ierland, IJsland en Zwitserland gaven te kennen dat de discriminerende strafwetgeving ingaat tegen mensenrechtenverdragen die Bhutan heeft ondertekend en daarom direct moeten worden afgeschaft.

Het voorstel gaat nu voor een definitieve stemming later dit jaar naar de Nationale Raad. Daarna is het aan de koning om de afschaffing van de strafwetten met zijn handtekening te bekrachtigen.

[Bron: COC NL – Foto leden Rainbow Bhutan met minister Namgay Tshering voor het parlementsgebouw: Rainbow Bhutan Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,