Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Biedron Algemeen Rapporteur LHBT-rechten Raad van Europa

3 oktober 2013 -

Het openlijk homoseksuele Poolse parlementslid Robert Biedron is benoemd tot Algemeen Rapporteur voor de Rechten van LHBT’s van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE).  Biedron is de medeoprichter van de Poolse LHBT-organisatie Campagne tegen Homofobie (KPH) en sinds 2011 lid van het Poolse parlement.

Biedron is op 17 september jl. met algemene stemmen benoemd tot Algemeen Rapporteur voor de Rechten van LHBT’s door het Comité voor Gelijkberechtiging en Non-discriminatie van de PACE. In deze functie is hij de opvolger van de Noor Håkon Haugli, de eerste Algemeen Rapporteur.

De Algemeen Rapporteur voor de Rechten van LHBT’s heeft de verantwoordelijkheid te interveniëren als het gaat om het beschermen en bevorderen van de rechten van LHBT’s en het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in de landen aangesloten bij de Raad van Europa. De Algemeen Rapporteur heeft verder de taak om de implementatie van resoluties en aanbevelingen van de Raad van Europa te beoordelen en daarover te rapporteren.

“Ik ben ervan overtuigd dat het inzicht dat de rechten van LHBT’s fundamentele mensenrechten zijn cruciaal is. De strafbaarstelling van homoseksuele relaties in sommige Europese landen en de wetgeving om ‘homo-propaganda’ strafbaar te stellen, zijn een aantasting van deze fundamentele mensenrechten”, zegt Biedron in een interview op de PACE-site.

Biedron gaat zich er vooral op richten dat landen sneller de vonnissen over LHBT-kwesties van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) overnemen en uitvoeren. Daarnaast wil hij meer aandacht voor transgenders en de situatie van lesbische, biseksuele en transvrouwen.

Robert Biedron werd op 9 oktober 2011 gekozen in het Poolse parlement – het eerste openlijk homoseksuele parlementslid – en neemt sindsdien deel aan de vergaderingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Biedron was medeoprichter en eerste voorzitter van de Poolse LHBT-organisatie Campagne tegen Homofobie (KPH).

[Bron: PACE – Foto Robert Biedron: CC-Lukas Plewnia/Poland-heute.de]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,