Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bisschoppensynode over gezin, huwelijk en seksualiteit

5 oktober 2014 -

Paus Franciscus heeft in Rome met een misviering de bijzondere bisschoppensynode over gezin, huwelijk en seksualiteit geopend – ook homoseksualiteit en de relaties van paren van gelijk geslacht zullen daarbij aan de orde komen. COC Nederland hoopt dat de synode een stap zet om van de Rooms-Katholieke Kerk een geloofsgemeenschap te maken waar LHBT’s ook voluit welkom zijn.

Zo’n 250 bisschoppen, kardinalen, patriarchen en – voor het eerst – ook een twaalftal leken uit de hele wereld overleggen van 5 tot en met 19 oktober over ‘de pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie’. Of anders gezegd: de verhouding tussen de kerkelijke leer en de pastorale toepassing daarvan in een snel veranderende wereld als het gaat om gezinsvorming, huwelijk en seksualiteit.

Namens ons land neemt kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, deel aan de synode. De kardinaal heeft zich voorafgaande aan de synode niet willen uitspreken, maar dat hebben de hulpbisschoppen Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Rob Mutsaers van het bisdom Den Bosch wel gedaan. Deze hulpbisschoppen verwachten niet dat er aan de kerkleer zal worden gesleuteld, hetgeen betekent dat de eucharistie voor hertrouwden en voor LHBT’s taboe blijft. Hoop op verandering is volgens hen ‘niet reëel’ en daar zijn ze ook geen voorstander van, meldt Trouw.

Belangrijke thema’s tijdens de synode zijn: het gebruik van voorbehoedsmiddelen, ongehuwd samenwonen, de positie van gescheiden en weer hertrouwden parochianen en de omgang met homoseksuelen gelovigen.

Vragenlijst

Voorafgaande aan de synode is vanuit Rome een vragenlijst naar alle kerkprovincies gestuurd om een beeld te krijgen van de mate waarin de kerkleer inzake seksualiteit en gezinsleven in de praktijk in parochies en door de gelovigen nog wordt nageleefd. In een aantal landen, zoals België en Duitsland, hebben de bisschoppen besloten die vragenlijst ook voor te leggen aan de gelovigen en de resultaten bekend gemaakt. In Nederland hebben de bisschoppen dat niet gedaan. Christelijke LHBT-organisaties, de Marienburgvereniging, Stichting Dignity Nederland en de Provinciaal van de Dominicanen hebben zich daar in een open brief kritisch over uitgelaten.

Uit de bekend geworden resultaten blijkt dat er vooral in Europa, Amerika en delen van Latijns-Amerika sprake is van een botsing tussen de kerkelijke leer en de praktijk in de parochies, gekoppeld aan de wens van een deel van de gelovigen om die tegenstellingen te overbruggen. Voor zover bekend zou dat in Afrika en Azië veel minder het geval zijn.

Leerstelligheid of barmhartigheid

Sleutelwoorden tijdens de synode zijn leerstelligheid en barmhartigheid – een woord dat paus Franciscus veelvuldig heeft gebruikt. Daarbij gaat het in wezen om een botsing tussen een stroming in de katholieke kerk die pleit voor een strikte toepassing van de kerkelijke leer en een stroming die ruimte bepleit voor een barmhartige toepassing van de kerkleer in dialoog met de gelovige, die de ruimte krijgt om een eigen gewetensvolle afweging te maken.

In de aanloop naar deze synode hebben een aantal invloedrijke kardinalen al duidelijk stelling genomen. Kardinaal Walter Kasper – een vertrouweling van de paus – heeft zich bij voorbeeld duidelijk uitgesproken voor een barmhartige pastorale omgang met gescheiden en hertrouwden gelovigen. Onder meer de kardinalen Raymond Burke en Gerhard Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, verzetten zich daartegen en hebben dat in een recent verschenen boek ook duidelijk gemaakt.

Tussenstation

Deze bijzondere bisschoppensynode is overigens niet meer dan een tussenstation en zal dus geen definitief oordeel geven over de kwesties die aan de orde komen. Daarvoor wordt in 2015 ook nog een reguliere bisschoppensynode gehouden en op grond van de uitkomst daarvan zal het dan aan de paus zijn om het (voorlopig) laatste woord te geven.

Bij de opening van de eerste bijeenkomst heeft paus Franciscus laten weten wat hij van de deelnemers van de synode – en vooral de bisschoppen – verwacht. Hij heeft ze opgeroepen ‘nederig te luisteren’ naar elkaar en hen aangespoord zich ‘open uit te spreken, zonder zich daarbij af te vragen wat de paus daarvan vindt’.

Openheid

De synodebijeenkomsten vinden in beslotenheid plaats, maar dat betekent niet dat er over de beraadslagingen niets naar buiten zal mogen komen. Kardinaal Lorenzo Baldisseri, de secretaris van de synode, heeft de deelnemers namelijk laten weten dat ze ‘vrij zijn om met journalisten te praten en interviews te geven buiten de synodezaal’. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen welke openbare uitspraken ‘behulpzaam zijn om het debat verder te ontwikkelen’, liet de kardinaal weten.

Dat er in Rome onder paus Franciscus zaken veranderen, is overigens ook duidelijk als het om details gaat. Zo heeft de paus besloten dat het Latijn niet langer als de officiële synodetaal gebruikt zal worden…

[Bron: COC NL, Vatican Insider – Foto Sint Pieter Rome: CC-Kevin Tostado]

Zie ook:

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , ,