Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bob Angelo-penning voor Joke Swiebel

20 januari 2007 -

Joke Swiebel heeft de Bob Angelo-penning gekregen.

De prijs, die door het COC wordt toegekend aan personen of organisaties die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de homo-emancipatie, werd zondag 21 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van het COC uitgereikt aan de voormalige Europarlementariër.

‘Dit jaar willen we met de Bob Angelo-penning een vrouw eren die zich al sinds de 2e feministische golf met grote toewijding inzet voor de rechten van o.a. vrouwen en homoseksuelen. Een vrouw van kaliber, zowel nationaal als internationaal. En een voorbeeld voor vele (lesbische) vrouwen’, met die woorden motiveerde Joyce Hamilton, bestuurslid internationaal beleid van COC Nederland, in haar toespraak bij de aanbieding van de penning de keuze voor Joke Swiebel.

‘Haar carriere kan in 3 woorden samengevat worden: emancipatie, solidariteit en idealisme. Eind jaren ’60 begonnen als activiste in de homo/lesbische en de vrouwenbeweging, heeft ze daarna als internationaal opererend ambtenaar en Europees politica van emancipatiebeleid haar beroep gemaakt en voor haar idealen op Europees en wereldniveau gestreden’, vervolgde Hamilton.

Ze maakte in haar toespraak duidelijk dat Joke Swiebel als één van de meest uitgesproken woordvoerders op internationaal vlak inhoud heeft weten te geven aan de voortrekkersrol die Nederland vervult in het internationaal bevorderen van homo-emancipatie.

Als wapenfeiten noemde Hamilton het gedegen rapport dat Swiebel als EU-mensenrechtenrapporteur schreef waarmee ze dit soort rapportages tot structureel onderdeel van het werk van de Europese Unie gemaakt heeft en haar voorzitterschap van de Intergroup on Gay & Lesbian Rights in het Europees Parlement.

Kenmerkend voor haar werk en haar bijdrage aan de homo-emancipatie noemde Hamilton het feit dat Joke Swiebel al in een vroeg stadium het belang van ‘Europa’ heeft ingezien en begreep dat een brede coalitie met vrouwen, ouderen, transgenders en gehandicapten daarvoor belangrijk is. Vanuit het diep doorleefde besef dat de belangen van deze groepen onderling verband houden, heeft ze een grote bijdrage aan die samenwerking geleverd.

‘Als persoon en als collega wordt ze zeer gewaardeerd om haar dossierkennis, ze bijt zich vast in de materie en betreedt altijd goed voorbereid het strijdperk. Wars van partijpolitiek, dogma’s en conventies. Dat maakt haar samen met haar standvastigheid, scherpte en lange adem tevens een geduchte tegenstander. Maar wel een met het hart op de juiste plaats, geen verborgen agenda’s en te vertrouwen op haar woord’, zo karakteriseerde Hamilton de werkwijze van ‘dit boegbeeld voor de nationale en internationale homo-emancipatie’.

In haar dankwoord beklemtoonde Joke Swiebel dat ze haar inzet eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend had gevonden. En ze sprak de hoop uit dat het COC doorgaat met internationale projecten en belangenbehartiging, want dat is nog altijd bittere noodzaak en zeker een land als Nederland dient daar een voorbeeld te geven.

De Bob Angelo-penning is in 1991 door het COC ingesteld als posthume hommage aan Niek Engelschman (1913-1988) die onder de schuilnaam Bob Angelo in 1940 met enkele vrienden het blad ‘Levensrecht’ oprichtte waaruit in 1946 het COC is voortgekomen. Met de uitreiking van deze penning eert het COC personen, groepen of organisaties die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau verdienstelijk hebben gemaakt voor de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.

De Bob Angelo-penning werd eerder ondermeer toegekend aan voetbalscheidsrechter John Blankenstein, tv-presentator Paul de Leeuw, homoloog Rob Tielman, Mama Cash-oprichtster Marjan Sax, Gaykrant-hoofdredacteur Henk Krol, filmregisseur Derek Jarman, schrijfster Andreas Burnier, choreograaf Hans van Manen en pater Van Kilsdonk.

Lees hier de volledige toespraak van Joyce Hamilton.

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags: