Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bodar: ‘Homoseksueel blijft welkom op seminarie’

17 september 2005 -

Welingelichte kringen binnen het Vaticaan weten het zeker: binnenkort komt het Vaticaan met een verbod voor homoseksuelen een priesteropleiding te volgen. Maar Antoine Bodar, priester met een homoseksuele voorkeur, denkt dat zo’n richtlijn er uiteindelijk niet komt.

De in Rome wonende rooms-katholieke priester en kunsthistoricus Antoine Bodar zegt dat dit weekend in een interview met het Nederlands Dagblad.

Hij wijst erop dat de Rooms-Katholieke Kerk wel het ‘delen van de sponde’ afkeurt, maar niet de homoseksuele gerichtheid. Het zou niet consequent zijn om priesterstudenten met die gerichtheid die celibatair willen leven, te weigeren. ‘En de kerk mag niet discrimineren’, stelt Bodar daarbij.

Zo’n richtlijn zou volgens Bodar ook te veel incidentenpolitiek zijn. Er wordt op gestudeerd sinds een reeks schandalen rondom seksueel misbruik door priesters in de Verenigde Staten in de openbaarheid kwam, drie jaar geleden. Inmiddels zal een apostolische delegatie wel eind deze maand starten met een onderzoek naar homoseksuele seminaristen op de Amerikaanse priesteropleidingen.

De opvatting van Bodar staat haaks op berichten van andere ‘welingelichte kringen’ die zeker zeggen te weten dat een instructie die priesteropleidingen verbiedt homoseksuelen toe te laten er wel komt.

Het Catholic World Network meldt dat de instructie, die al door de paus zou zijn goedgekeurd, gedurende of aan het eind van de Bisschoppensynode die van 2 tot 23 oktober 2005 in Rome gehouden zal worden door het Vaticaan gepubliceerd zal worden. Allemaal berichten die er op duiden dat het Vaticaan de geesten rijp aan het maken is voor een verbod op homoseksuele priesters en nu bezig is het juiste moment om dit officieel bekend te maken aan het zoeken is.

Bodar gaat verder in het interview onder meer in op de twee jongste publicaties in protestantse kring over homoseksualiteit, boeken van dr. R. Seldenrijk en dr. B. Loonstra. Hij is mordicus tegen kerkelijke goedkeuring van homorelaties, met voorbede in de gemeente. ‘De kerk moet het ideaal hoog houden en tegelijk weet ze dat dat ideaal niet bereikbaar is voor velen. Die mogen zich dan toch lid weten van de kerk.’

Antoine Bodar spreekt in het interview voor het eerst publiek, uitvoerig en zeer persoonlijk over het leven met zijn eigen homoseksuele ‘voorkeur’ Hij gebruikt die term liever dan ‘gerichtheid’ of ‘geaardheid’. ‘Een voorkeur kun je bijsturen’, zo geeft hij daarbij als verklaring.

Bodar gaat ook in op zijn eigen relaties in het verleden en zijn breuk daarmee, toen hij ervoor koos priester te worden. Van 1968 tot 1978 onderhield Bodar bijvoorbeeld veelvuldig contact met Gerard Reve. Bodar zegt te popelen om een Reve-studie vanuit theologisch-literair perspectief te schrijven over leven en werk van de Grote Volksschrijver.

Afsluitend haalt Bodar fors uit naar het heersende klimaat in Nederland, vooral in de media: ‘O, we zijn zo tolerant en homoseksualiteit is zo gewoon. Maar we moeten er altijd over praten.’

Lees verder over dit onderwerp:

VS – onderzoek homoseksualiteit seminaries

Paus wil verbod homoseksuele priesters

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal, Jouw belangen
Tags: