Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Burundi – Geen strafbaarstelling homoseksualiteit

17 februari 2009 -

De Senaat van Burundi heeft een amendement in de nieuwe strafwet dat homoseksuele handelingen voor het eerst in dit land strafbaar zou stellen strafwet afgewezen.

November vorig jaar nam de Nationale Vergadering van Burundi deze bepaling wel op in de nieuwe strafwet.

Dat besluit leidde tot internationale protesten van (homo)mensenrechtenorganisaties die druk uitoefende op de regering van Burundi en de kwestie internationaal onder de aandacht brachten.

Human Rights Watch, ILGA Pan-Africa en andere organisaties maakten de president en de Senaat van Burundi duidelijk dat het opnemen van strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in de nieuwe strafwet in strijd is met het Afrikaanse Handvest van Burger- en Mensenrechten en het Internationaal Handvest van Burger- en Politieke Rechten, die beide door Burundi zijn ondertekend.

Het ontwerp voor de nieuwe strafwet werd in een periode van twee jaar opgesteld met hulp van internationale juridische adviseurs, nadat door verkiezingen in 2005 de democratie hersteld was in Burundi. In oktober 2008 voegde een commissie van de Nationale Vergadering aan het ontwerp een bepaling toe waarin ‘iedereen die zich inlaat met seksuele relaties met personen van gelijk geslacht’ strafbaar werden gesteld.

De toevoeging zou voor het eerst in de geschiedenis van Burundi homoseksuele handelingen strafbaar stellen. Het ontwerp van de strafwet werd, met het amendement, op 22 november met een overweldigende meerderheid aangenomen door de Nationale Vergadering.

Op 6 februari jl. werd dit ontwerp-strafwet besproken en geamendeerd in de senaatscommissie justitie, maar daarbij werd de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen gehandhaafd.

Human Rights Watch laat weten dat een aantal senatoren gemeld heeft dat zij persoonlijk tegen deze bepaling waren, maar dat niet hebben kunnen doorzetten vanwege de druk die op hen uitgeoefend vanuit de politiek en van godsdienstige organisaties.

Die druk bleek uiteindelijk echter niet voldoende toen het op stemming aankwam in de Senaat, want daar heeft de meerderheid het amendement nu uit de nieuwe strafwet gehaald.

‘Holebi’s en transgenders in ons land zijn overgelukkig dat de Senaat tegen deze wet gestemd hebben, ze bellen me onophoudelijk om het goede nieuws bevestigd te krijgen’, zegt Georges Kanoma, voorzitter van Association pour le Respect et les Droits des Homosexuels (ARDHO), de holebi/transgenderbelangenorganisatie in Burundi.

Zie ook:

Burundi – homoseks strafbaar gesteld

Categorie:
Internationaal
Tags:
,