Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Chili verbiedt medisch ingrijpen bij kinderen met intersekse-conditie

12 januari 2016 -

Het Chileense ministerie van Volksgezondheid heeft richtlijnen gepubliceerd waarin de gezondheidssector wordt geïnstrueerd te stoppen met onnodige medische handelingen en vaak onomkeerbare chirurgische ingrepen bij kinderen met een intersekse-conditie.

Deze stap is een wereldprimeur: het is voor het eerst dat een ministerie het voortouw neemt als het gaat om het respecteren van de rechten van mensen met een intersekse-conditie nog voordat er wet- of regelgeving is die daar toe verplicht. Het Chileense ministerie van Volksgezondheid zet deze stap vooruitlopend op de ontwikkeling van wetgeving om discriminatie op grond van sekse-kenmerken tegen te gaan en medische protocollen waarin de bescherming van mensenrechten is verwerkt.

De richtlijnen werden op 22 december 2015 bekend gemaakt in een ministeriële circulaire met als titel: ‘Instructies betreffende de gezondheidszorg voor kinderen met een intersekse-conditie’.

De richtlijn waarborgt de lichamelijke integriteit en het recht op lichamelijke zelfbeschikking van kinderen met een intersekse-conditie. Onnodige medische handelingen en vaak ook onomkeerbare chirurgische ingrepen om hun sekse-kenmerken aan te passen (vaak eufemistisch aangeduid als ‘normaliserende operaties’) worden uitdrukkelijk verboden tot het moment dat het kind daar zelf over kan meebeslissen. Voor het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke medische protocollen wordt een tijdpad voorgesteld.

De richtlijn is mede tot stand gekomen door de inspanningen van activisten zoals Camilo Godoy Peña. Hij gaf over intersekse-conditie voorlichting aan de Nationale Jeugdraad en bood vorig jaar op Intersex Awareness Day (26 oktober) aan de Chileense president Michelle Bachelet een brief aan over intersekse-conditie – zie foto. Mede door de inzet van activisten als Camilo Godoy Peña is intersekse-conditie ook toegevoegd aan de anti-discriminatiegronden in een nieuwe Kinderrechtenwet.

Malta was in april 2015 het eerste land dat door wetgeving een einde maakte aan ‘normaliserende’ operatie bij kinderen met een intersekse-conditie. In ons land zet het COC i.s.m. het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) zich in om de belangen van mensen met een intersekse-conditie op de politieke agenda te krijgen.

[Bron: COC NL/OII Austalia – Foto Facebook Camilo Godoy Peña]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,