Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC bezorgd om mogelijke benoeming Amerikaanse ambassadeur

31 juli 2017 -

COC Nederland is zeer bezorgd over de aanstaande benoeming door president Donald Trump van Pete Hoekstra als Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hoekstra houdt er zeer LHBTI-onvriendelijke denkbeelden op na. Het COC heeft de zorgen onder de aandacht gebracht van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) met het verzoek deze over te brengen aan de Amerikaanse regering.

De in Groningen geboren Pete Hoekstra was van 1993 tot en met 2011 lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen namens een district in zijn thuisstaat Michigan. Hoekstra was als afgevaardigde een fel tegenstander van gelijkberechtiging van LHBTI’s. Hij keerde zich consequent tegen de openstelling van het huwelijk, adoptierechten voor paren van gelijk geslacht en non-discriminatiewetgeving op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Hoekstra was in 1996 ook een van de indieners van de Defense of Marriage Act, een wetsvoorstel om de Amerikaanse Grondwet zo te herzien dat afzonderlijke staten niet meer zelfstandig het huwelijk zouden kunnen openstellen voor paren van gelijk geslacht.

“De LHBTI-onvriendelijke denkbeelden van Pete Hoekstra gaan in tegen het Nederlandse beleid gericht op het nationaal en internationaal bevorderen van sociale acceptatie en gelijkberechtiging voor LHBTI’s”, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. “We vinden het daarom niet erg respectvol om iemand met zulke opvattingen als ambassadeur naar ons land te sturen.”

[Bron: COC NL, Think Progress – Foto Pete Hoekstra: CC-US Congress]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , ,