Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC-conferentie over LHBTI’s en asiel van start

5 oktober 2017 -

Op donderdagochtend 5 oktober gaat in Amsterdam de COC-conferentie Out & Proud? van start, over LHBTI’s en asiel in Europa. Experts uit de hele wereld gaan in gesprek over de mogelijkheden om de juridische en sociale situatie van LHBTI-asielzoekers te verbeteren.

De tweedaagse conferentie wordt donderdag geopend door COC-voorzitter Tanja Ineke en ingeleid door Sabine Jansen (foto rechts), auteur van het gerenommeerde rapport Fleeing Homophobia over LHBTI’s en asielbeleid in Europa. Tijdens de conferentie komen veel LHBTI-asielzoekers zelf aan het woord.

Hoofdspreker is Thomas Spijkerboer (foto links), professor in het migratierecht, die een presentatie verzorgt over gender, seksualiteit, asiel en Europese mensenrechten. Verder zijn er tal van paneldiscussies, presentaties en workshops. Zo spreekt de Britse organisatie UKLGIG over het ondersteunen van trans* personen in de asielprocedure. Er zijn workshops over thema’s als discriminatie, zelforganisatie en de uitdagingen waar LHBTI-asielzoekers mee te maken krijgen. Ook vindt een debat plaats over juridische kwesties die in EU-lidstaten spelen op het gebied van LHBTI’s en asiel.

Doel van de conferentie is om de huidige situatie van LHBTI-asielzoekers te inventariseren, om kennis en ervaring uit te wisselen en te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om de positie van de groep in Europa te verbeteren.

Voor de COC-conferentie hebben zich ruim honderdvijftig deelnemers uit de hele wereld aangemeld. Het gaat om LHBTI-vluchtelingen, advocaten, belangenorganisaties, wetenschappers, activisten en beleidsmakers. Wegens de overweldigende belangstelling is aanmelden helaas niet meer mogelijk.

De Out & Proud?-conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel en Migratie Fonds van de Europese Unie.

Het Nederlandse asielbeleid werd het afgelopen decennium door inzet van het COC op verschillende punten verbeterd. Zo krijgen LHBTI-asielzoekers uit Irak, Iran en Tsjetsjenië in beginsel altijd asiel in Nederland. LHBTI’s mogen niet meer ‘terug de kast in’ gestuurd worden in hun land van herkomst en ze mogen ook later in de asielprocedure nog asiel vragen op grond van hun seksuele of genderidentiteit.

COC-lidverenigingen in heel Nederland voorzien LHBTI-asielzoekers van een Nederlands maatje dat sociale ondersteuning biedt. Dat gebeurt in het kader van het zogenaamde Cocktail-project.

[Bron: COC NL – Foto van Martijn Stronks met Thomas Spijkerboer, de lesbische asielzoeker Prossy Kakooza uit Oeganda en Sabine Jansen tijdens de presentatie van het rapport Fleeing Homophobia]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , ,