Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC doet Leers suggesties voor beter asielbeleid

27 oktober 2011 -

COC Nederland doet minister Leers (Immigratie & Asiel) en de Tweede Kamer vandaag dertien voorstellen voor een beter asielbeleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Aanleiding is het door de Vrije Universiteit Amsterdam en COC Nederland opgestelde onderzoeksrapport Fleeing Homophobia, over LHBT-asielbeleid in de Europese Unie.

Recent verscheen ook het deelrapport over de situatie in Nederland.

Terug de kast in

In een brief aan minister en Kamer stelt het COC onder meer voor om expliciet in het Nederlands asielbeleid op te nemen dat ook asielzoekers die – bijvoorbeeld uit angst of schaamte – pas laat ‘uit de kast komen’, in Nederland recht hebben op asiel.

Ook wil het COC dat LHBT’s uit landen waar seksuele gerichtheid of genderidentiteit strafbaar zijn gesteld, in beginsel in aanmerking komen voor asiel in Nederland. In Italië wordt al op deze wijze gewerkt.

Hoewel in het Nederlands beleid is bepaald dat homoseksuele asielzoekers niet in hun land van herkomst terug de kast in mogen worden gestuurd, gebeurt dat in de huidige asielpraktijk nog wel. Het COC wil dat het beleid op dit punt correct wordt uitgevoerd.

Iran

In het bijzonder vraagt het COC aandacht voor een dreigend probleem voor LHBT-asielzoekers uit Iran. Sinds 2006 genieten zij in Nederland bijzondere bescherming, maar daaraan dreigt een einde te komen door een wetswijziging.

Het COC wil dat minister Leers garandeert dat aan LHBTs uit Iran, ook in het geval van nieuwe wetgeving, asiel verleend wordt, zolang de situatie voor LHBTs in Iran niet verbetert.

Minister Leers heeft al laten weten dat hij de Tweede Kamer een seperatie reactie zal doen toekomen op het rapport Fleeing Homophobia, waarin hij tevens zal aangeven of aan de conclusies uit het rapport nadere gevolgen verbonden moeten worden en zo ja, welke dat dan zijn. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op Kamervragen van GroenLinks-Kamerleden Tofik Dibi en Ineke van Gent over het rapport.

Zie: Kamervragen en anwoorden minister Leers over rapport Fleeing Homophobia.

[Bron: COC NL]

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal, Jouw belangen
Tags:
, , ,