Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:


2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC gelukkig met uitspraak Europees Hof over asielzoekers

7 november 2013 -

COC Nederland is gelukkig met de uitspraak van het  Europees Hof van Justitie over LHBT* asielzoekers. Het Hof oordeelde op donderdag 7 november dat LHBT-asielzoekers in geen  geval ‘terug de kast in’ gestuurd mogen worden in hun land van herkomst. 

Het oordeel heeft volgens het COC belangrijke consequenties voor het Nederlands asielbeleid. Het huidige asielbeleid bepaalt dat van LHBT’s in hun land van herkomst ‘een bepaalde mate van terughoudendheid’ verwacht mag worden bij het uiting geven aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dat voorbehoud moet nu verdwijnen. Het COC pleit al enige jaren voor deze beleidwijziging.

Het Hof boog zich ook over de vraag of het feit dat homoseksuele handelingen in een land strafbaar zijn al grond voor asiel moet zijn. Volgens het Hof is dat niet het geval, maar als in een land daadwerkelijk gevangenisstraf wegens homoseksuele handelingen wordt toegepast, hebben LHBT’s volgens het Hof wel recht op asiel. Het COC vindt dat strafbaarstelling in het land van herkomst op zich grond voor asiel zou moeten zijn, maar beschouwt de uitleg van het Hof toch als een positieve ontwikkeling.

Het COC verwacht dat het voor LHBT’s eenvoudiger zal worden om in Europa asiel te krijgen, aangezien de uitspraak van het Hof geldt voor de gehele Europese Unie.

Het Hof boog zich over de zaak op verzoek van de Nederlandse Raad van State in drie lopende asielprocedures. Personen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal vroegen in Nederland  asiel omdat zij vrezen dat zij in hun land van herkomst worden vervolgd omdat zij homoseksueel zijn.

COC Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en de Vrije Universiteit ondersteunden de advocaten van de betreffende asielzoekers. De organisaties wilden op deze wijze heldere uitspraken krijgen over onderwerpen die voor LHBT-vluchtelingen van belang zijn.

COC Nederland en de Vrije Universiteit publiceerden in 2011 het rapport Fleeing Homophobia; asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe. In dit eerste Europese onderzoek naar beleid en praktijk voor LHBT-asielzoekers bogen auteurs Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer zich onder meer over de onderwerpen waarover het Hof nu uitspraak doet.

*LHBT: lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender

[Bron: COC NL, Europees Hof van Justitie – Foto Europees Hof van Justitie: CC-Cedrie Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , ,