Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC gematigd positief over gesprek Leers

30 januari 2011 -

COC Nederland is gematigd positief over een gesprek op maandag 31 januari met minister Leers van Immigratie en Asiel over gezinsvorming en asiel voor LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders). De PvdA heeft n.a.v. dit overleg Kamervragen gesteld aan minister Leers.

Minister Leers gaf in het gesprek aan zich ervoor te willen inzetten dat ook LHBT’s in Nederland een leven met een buitenlandse partner kunnen opbouwen. Een maatregel uit het regeer/gedoogakkoord dreigt een einde te maken aan zogenaamde ‘gezinsvorming’ voor LHBT’s.

Volgens dat voorstel mogen alleen getrouwde Nederlanders hun partner uit het buitenland laten overkomen. Aangezien LHBT’s in de meeste landen niet kunnen trouwen zou het voor hen praktisch onmogelijk worden om hun buitenlandse partner naar Nederland te laten komen.

Margarinebriefje

Suggesties van de minister dat paren van gelijk geslacht zouden kunnen trouwen op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of dat de homoseksuele partner op een toeristenvisum naar Nederland zou kunnen komen om hier te huwen, bieden niet veel soelaas, gaf Leers toe.

‘We wachten af waar de minister mee komt en zullen zijn voorstellen kritisch bekijken’, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. ‘Het zou een bittere pil zijn als, juist in het jaar dat het huwelijk 10 jaar is opengesteld, het boterbriefje voor LHBT’s weer verandert in één margarinebriefje’.

De minister werkt zijn voorstel de komende tijd uit en zal het terzijnertijd aan het COC voorleggen.

Oeganda

Het COC vroeg de minister ook om LHBT-asielzoekers uit Oeganda Nederland een vluchtelingenstatus te geven. In Oeganda is een hetze gaande tegen LHBT’s en vorige week werd daar LHBT-activist David Kato vermoord.

De minister heeft toezegt het COC-voorstel met zijn collega Rosenthal van Buitenlandse Zaken te zullen bespreken.

Veiligheid asielzoekerscentra

Ten slotte werden er afspraken gemaakt over veiligheid van LHBT-vluchtelingen in asielzoekerscentra. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de problemen van deze groep die in de opvang te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld van mede-asielzoekers.

Minister Leers zal voor de zomer een pakket met maatregelen presenteren om de veiligheid van LHBT-asielzoekers in de opvang te verbeteren.

Kamervragen

PvdA-Kamerleden Martijn van Dam en Hans Spekman hebben naar aanleiding van dit overleg schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Leers.

De PvdA-Kamerleden willen ondermeer van minister Leers weten hoe zijn toezegging voor paren van gelijk geslacht een uitzondering te maken zich verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel. Verder vragen zij of de minister zich ook uiteindelijk committeert aan een oplossing die voor het COC aanvaardbaar is.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,