Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC hoopt op Timmermans als LHBT-bondgenoot in EU

11 september 2014 -

COC Nederland hoopt dat Frans Timmermans in zijn nieuwe functie van Europees Commissaris een belangrijke bondgenoot zal zijn als het gaat om het bevorderen van de LHBT-emancipatie in de Europese Unie. Het COC stuurt Timmermans binnenkort een brief met suggesties op het gebied van LHBT-emancipatie in de EU.

“Frans Timmermans heeft zich als minister van Buitenlandse Zaken sterk gemaakt voor het internationaal bevorderen van LHBT-emancipatie”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Wij hopen ook op hem te kunnen rekenen in zijn nieuwe functie als Europees Commissaris.”

Timmermans is voorgedragen als Commissaris voor Europese regelgeving, relaties tussen Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele rechten. Hij moet er o.a. op toezien dat elk voorstel dat in de Europese Commissie geagendeerd wordt in lijn is met het Europees Handvest voor Fundamentele Rechten. Daarnaast wordt hij als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie de rechterhand van de nieuwe commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Het COC hoopt dat Timmermans zich in zijn nieuwe functie zal gaan inzetten voor het invoeren van een Europese anti-discriminatierichtlijn waarin ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit verboden wordt. Het Europees Parlement heeft daarmee al ingestemd, maar voor de invoering is ook instemming van de EU-lidstaten nodig. Verder hoopt het COC dat Timmermans zich hard zal maken voor Europees LHBT-beleid en dat hij een effectief mechanisme gaat ontwikkelen om EU-lidstaten op de vingers te tikken die mensenrechten van bijvoorbeeld LHBT’s schenden

Dat laatste is belangrijk omdat ook in EU-landen de mensenrechten van LHBT’s geschonden worden, terwijl de EU daar nu nauwelijks tegen kan optreden. Litouwen overweegt momenteel bijvoorbeeld om antihomowetgeving te introduceren. Ook kan de Europese Unie andere landen niet geloofwaardig aanspreken op het respecteren van mensenrechten als de EU zelf de rechten van LHBT’s onvoldoende beschermt.

“Van Timmermans verwachten we leiderschap als het gaat om het bevorderen van Europees LHBT-emancipatiebeleid,” zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “In zijn nieuwe functie kan hij het beleid dat hij als onze minister van Buitenlandse Zaken heeft uitgezet verder uitbouwen. Gezien zijn inzet de afgelopen jaren zijn we hoopvol gestemd dat hij daar ook als Europees Commissaris prioriteit aan zal geven.”

Als minister van Buitenlandse Zaken maakte Timmermans de mensenrechten van LHBT’s tot prioriteit van het Nederlands mensenrechtenbeleid. Op 12 april jl. tekenden acht politieke partijen, waaronder de PvdA van Timmermans, een Europees ‘roze stembusakkoord’ van het COC. Daarin beloven ze onder meer om zich in te zetten voor een Europese anti-discriminatierichtlijn waarin ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit verboden wordt.

[Bron: COC NL – Foto Frans Timmermans: Rijksoverheid.nl]

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

Het Pride Fonds steunt LHBT-activisten wereldwijd. Steun ons!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , ,