Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: ‘Misleidende uitspraken Poetin over de anti-homowet en Sotsji’

4 september 2013 -

COC Nederland vindt de uitspraken van de Russische president Poetin over de anti-homowet en de Winterspelen in Sotsji misleidend. “Poetins uitspraken wekken een valse indruk”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Poetin hoopt dat er in Sotsji niet opgetreden hoeft te worden op grond van de anti-homowet, maar dat is al meer dan afdoende geregeld door het demonstratieverbod dat hij voor Sotsji heeft uitgevaardigd en de uitspraak van het IOC dat het sporters op grond van het Olympisch Handvest niet is toegestaan om actie te voeren.”

In een interview met het persbureau Associated Press heeft president Poetin verklaard dat hij hoopt dat de anti-homowet tijdens de Winterspelen in Sotsji ‘geen negatieve consequenties’ zal hebben. Poetin voegt daar nog aan toe dat hij ‘niet zit te wachten op een Gay Pride-demonstratie’ tijdens de Winterspelen. De uitspraken van de Russische president zouden bedoeld zijn om ‘de gemoederen te bedaren’ over de invoering van de anti-homowet en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Winterspelen in Sotsji.

COC Nederland vindt deze uitspraken misleidend. Feit is namelijk dat Poetin onlangs een presidentieel decreet uitgevaardigd heeft waarmee alle demonstraties in Sotsji verboden worden in de periode dat de Winterspelen en de Paralympische gehouden worden. Bovendien heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al publiekelijk heeft laten weten dat het Olympisch Handvest sporters verbiedt om tijdens de wedstrijden politieke actie te voeren. Daarvoor hoeft de anti-homowet dus niet toegepast te worden.

“Daarmee zijn alle vormen van protest tegen de Russische anti-homowet in feite de kop ingedrukt”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dan is het nogal misleidend om te stellen dat je hoopt dat die wet geen gevolgen zal hebben voor het verloop van de Winterspelen”.

Bovendien blijft Poetin in dit interview volhouden dat de anti-homowet voor LHBT’s niet discriminerend is en dat LHBT’s in Rusland ook niet gediscrimineerd worden. “Ook dat is misleiding’, zegt Ineke. “De anti-homowet is een mensenrechtenschending – een vonnis van het VN-Mensenrechtencomité laat daar geen enkele twijfel over bestaan”. Ook Amnesty International en Human Rights Watch delen die opvatting. Bovendien wordt steeds duidelijker dat door de anti-homowet het geweld tegen en de discriminatie van Russische LHBT’s toeneemt.

Ogenschijnlijk een goed signaal is Poetins bereidheid om overleg te voeren met vertegenwoordigers van Russische LHBT-organisaties. “Op zich is dat een goed gebaar, maar vooralsnog lijkt ons dat vooral een PR-stunt”, zegt Ineke. “Wij zijn pas tevreden als Poetin daadwerkelijk stappen onderneemt om de situatie van LHBT’s in Rusland te verbeteren.”

De COC-voorzitter wijst er met nadruk op dat de internationale aandacht zich niet moet richten op de Winterspelen in Sotsj als zodanig, maar op de Russische anti-homowet. “Die anti-homowet schendt fundamentele mensenrechten – nu, tijdens de Winterspelen en naar wij vrezen ook nog lang daarna”, zegt Ineke. “Onze strijd is pas gestreden als die wet ingetrokken wordt – daar gaat het om”.

[Bron: COC NL, AP/RiaNovosti – Foto Vladimir Poetin: WikiCommons]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , ,