Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC op werkbezoek in Haïti

26 januari 2017 -

COC Nederland is voor het eerst in Haïti voor een oriënterend bezoek om de leef- en werkomstandigheden van de LHBT-gemeenschap en -organisaties te onderzoeken en vast te stellen op welke wijze hen ondersteuning geboden kan worden.

Natuurgeweld (zoals onlangs orkaan Matthew en de aardbeving van 2010) blijkt een negatieve uitwerking gehad te hebben op de LHBTI-gemeenschap. LHBTI’s worden namelijk als zondebokken voor het natuurrampen gezien. LHBTI’s worden ook als duivels voorgesteld door lokale christelijke fundamentalisten, die daarvoor steun krijgen van buitenlandse religieuze groepen die erg actief zijn in het land.

haiti-lhbti-activiste-tijdens-werkbezoek-coc-nl-januari-2017

De instabiele politieke situatie in Haïti leidt ook tot homofobe politieke speeches en het misbruiken van de ‘homoseksuele kwestie’ in politieke campagnes. Van steun voor LHBTI’s tegen de discriminatie waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden, is volstrekt geen sprake.

haiti-lhbti-organisaties-logos

Desondanks zijn er in Haïti LHBTI-organisaties, zoals Kouraj, SERovie en Facsdis, die steeds zichtbaarder vechten voor gelijkberechtiging en acceptatie van LHBTI’s. COC Nederland is van plan om deze organisaties te ondersteunen – bij het helpen verder opbouwen van hun organisaties en netwerken, het ontwikkelen van een strategie om belangen te behartigen en weerbaar te zijn tegen de tegenkrachten in de Haïtiaanse samenleving. COC-internationaal medewerker Nina Guillerme onderlegt daarover nu met strijdbare LHBTI-activisten in Haïti.

[Bron/Foto’s: COC NL-Nina Guillerme]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,