Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC organiseert bijeenkomsten voor Afrikaanse LHBT-organisaties

30 april 2014 -

COC Nederland organiseerde afgelopen maand een tweetal regionale bijeenkomsten voor Afrikaanse LHBT-organisaties in het kader van het project Bridging the Gaps.

Tientallen activisten van LHBT-organisaties uit Zuidelijk en Oost-Afrika kwamen in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria bijeen om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken voor onderlinge samenwerking over onderwerpen als opvang, informatievoorziening, hulpverlening en gezondheidszorg.

Tijdens de eerste driedaagse bijeenkomst op 7-9 april – met zo’n 50 deelnemers uit 12 landen – werden ervaringen uitgewisseld en ‘best practices’ besproken die vooral te maken hebben met opvang, informatievoorziening en hulpverlening aan de lokale LHBT-gemeenschap. De verzamelde ervaringen en ideeën die tijdens de bijeenkomst ontwikkeld werden, zijn uitgewerkt in een ‘routekaart’ om dit gemeenschapswerk verder uit te bouwen en te versterken. Aan de hand van deze ‘routekaart’ zullen de LHBT-organisaties in kleine groepen verder werken aan het ontwikkelen van specifieke activiteiten en materialen.

De tweede bijeenkomst op 10-11 april – met zo’n 60 deelnemers uit 12 landen – bracht vertegenwoordigers van LHBT-organisaties samen met beleidsmakers en professionals uit de gezondheidszorgsector. De bijeenkomst was er op gericht om de onderlinge samenwerking te versterken en concrete acties te definiëren met als doel de gezondheidszorg LHBT-vriendelijker en deskundiger te maken. Diverse organisaties – waaronder OUT Well-Being – leverden waardevolle input aan de workshops door presentaties over hun ervaringen op dit gebied.

In de follow-up op deze bijeenkomsten zullen de direct betrokken COC-projectmedewerkers Bram Langen en Marie Ricardo de Afrikaanse LHBT-organisaties die hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten faciliteren, coachen en ondersteuning bieden om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

[Bron: COC NL – Foto deelnemers bijeenkomst 10-11 april: Avri Spilka]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , ,