Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC positief over asieluitspraak Raad van State

8 juli 2015 -

COC Nederland is positief over de uitspraak die de Raad van State op woensdag 8 juli deed over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers. De Raad boog zich over de vraag hoe de overheid moet vaststellen of een asielzoeker daadwerkelijk LHBT is.

De Raad stelde de drie asielzoekers uit Afghanistan, Gambia en Oeganda die de zaak aanspanden in het gelijk. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van V&J heeft zijn besluit over hun asielverzoeken volgens de Raad ‘ondeugdelijk’ gemotiveerd. Het COC feliciteert de asielzoekers en hun advocaten van harte met deze overwinning.

De uitspraak van de Raad van State heeft volgens het COC belangrijke gevolgen voor andere LHBT’s die in Nederland asiel aanvragen. Zo besloot de Raad dat de staatssecretaris van V&J beter inzichtelijk moet maken hoe hij oordeelt over de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van een asielzoeker.

De Raad wil bijvoorbeeld dat de staatssecretaris duidelijker maakt welke vragen gesteld worden over de seksuele gerichtheid of genderidentiteit, welke onderzoekssystematiek hij hanteert, hoe hij antwoorden van asielzoekers beoordeelt en welk gewicht hij aan hun verklaringen toekent.

Later uit de kast

De Raad van State vindt ook dat het aan asielzoekers niet mag worden tegengeworpen als ze niet direct aan het begin van hun asielprocedure ‘uit de kast komen.’ Veel LHBT-asielzoekers vertellen pas later in de procedure dat ze LHBT zijn, uit schaamte of uit angst. Het komt nog altijd voor dat zo’n latere coming out ertoe leidt dat asielverzoeken van LHBT’s worden afgewezen.

Seksuele activiteiten

Verder onderstreept de Raad dat aan LHBT-asielzoekers geen vragen mogen worden gesteld over seksuele activiteiten en seksuele handelingen. Ook mogen LHBT-asielzoekers niet worden onderworpen aan seksuele ‘tests’ of medische onderzoeken en mag beeldmateriaal van seksuele handelingen niet worden betrokken bij het oordeel over hun asielverzoek.

Het COC pleit al enige jaren voor deze verbeteringen van het LHBT-asielbeleid. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het rapport Fleeing Homophobia (2011) van de Vrije Universiteit en COC, het eerste onderzoek ooit naar asielbeleid en -praktijk voor LHBT’s in Europa.

Teleurstelling

Het COC is teleurgesteld dat de Raad van State niet heeft erkend dat de eigen verklaring van de asielzoeker over diens seksuele gerichtheid of genderidentiteit bepalend zou moeten zijn voor de vraag of de betrokkene daadwerkelijk LHBT is. Volgens het COC zit de seksuele identiteit ‘van binnen’ en is het niet mogelijk om objectief vast te stellen of iemand LHBT is. De belangenorganisatie gelooft daarom ook niet in het opstellen van standaard vragenlijsten om te bepalen of een asielzoeker LHBT is.

Met haar oordeel van 8 juli geeft de Raad van State haar interpretatie van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 2 december 2014. De Raad had het Hof gevraagd om meer duidelijkheid over het beoordelen van asielverzoeken van LHBT’s.

[Bron: COC NL – Foto Raad van State: CC-Hay Kranen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,