Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC spreekt VN-Mensenrechtenraad toe

23 september 2017 -

Nikki Brörmann – internationaal beleidsmedewerker van COC Nederland – heeft afgelopen vrijdag 22 september de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Geneve toegesproken over de LHBTI-mensenrechtensituatie in Nederland. Samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederland Netwerk Intersekse/DSD (NNID) prijst het COC de Nederlandse regering voor het gevoerde LHBTI-beleid, maar geeft daarnaast ook aan dat er veel beter kan en moet.

Nederland kreeg op woensdag 10 mei jl. een reeks aanbevelingen van leden van de Verenigde Naties ter verdere verbetering van LHBTI-mensenrechten in ons land. Dat gebeurde tijdens de Universal Periodic Review (UPR), de ‘mensenrechtentoets’ waar VN-leden elke vier jaar aan worden onderworpen. De aanbevelingen zijn afkomstig van Australië, België, Frankrijk, Ierland, Israël, Slovenië en Zweden. Die landen gaven gehoor aan suggesties van LHBTI’s in Nederland en spraken met tal van leden van de VN-Mensenrechtenraad. De aanbevelingen hadden onder meer betrekking op veiligheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor trans- en intersekse personen.

Nikki Brörmann

De Nederlandse overheid kreeg op 22 september de gelegenheid van de VN-mensenrechtenraad om te reageren op de aanbevelingen. Tot grote verbazing van het COC, TNN en NNID heeft Nederland een aanbeveling om discriminatie tegen intersekse personen aan te pakken niet geaccepteerd. De regering geeft aan dat dit al gebeurt. De drie organisaties geven al jaren aan dat dit niet het geval is en er ook in Nederland nog steeds sprake is van mensenrechtenschendingen tegen intersekse personen. Zo vinden er bijvoorbeeld nog systematisch onnodige medische interventies plaats op kinderen. Het COC, TNN en NNID schreven daar eerder al over in meerdere rapportages aan de VN en vonden de VN daar aan hun zijde. In 2016 gaf het VN-comité tegen discriminatie van vrouwen (CEDAW) nog aan dat Nederland onnodig medisch ingrijpen op intersekse kinderen moet aanpakken. De organisaties hebben hun verbazing uitgesproken richting de leden van de Mensenrechtenraad over de reactie van Nederland en de overheid opgeroepen als nog te strijden voor de rechten van LHBTI’s en trans- en intersekse personen in het bijzonder.

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Die status gebruikt de organisatie om de belangen van LHBTI’s te behartigen en LHBTI-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN.

Het statement van het COC, uitgesproken door Nikki Brörmann, is te zien op de VN-website – zie vanaf 36.59 minuten.

[Bron: COC NL – Foto-brandox VN-Mensenrechtenraad: Nori Spauwen/COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , ,