Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: Uitspraak Amerikaanse ex-generaal ‘losse flodder’

18 maart 2010 -

Een ‘losse flodder’ noemt COC-vicevoorzitter Vera Bergkamp de uitspraak van de Amerikaanse ex-generaal John Sheehan dat de enclave Srebrenica in Bosnië zou zijn gevallen door de aanwezigheid van openlijke homo’s in het Nederlandse leger.

‘Het is de treurige en volstrekt ononderbouwde mening van een homofobe eenling, die blijkbaar hoopt op deze manier het ‘Don’t Ask, Don’t Tell’-beleid in het Amerikaanse leger nog te kunnen redden’, zegt Bergkamp. ‘Iedereen weet dat je juist beter functioneert als je openlijk kunt zijn wie je bent. Dat geldt voor homo’s in de klas, op de werkvloer en in het leger’.

Bergkamp verwijst naar de Britse en de Israëlische krijgsmacht die beide bekend staan om slagkracht en waar homo’s openlijk homo mogen zijn.

De Amerikaanse ex-generaal John Sheehan was in de negentiger jaren NAVO-commandant tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Hij deed zijn uitspraken donderdag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat dat Nederlandse militairen in 1995 niet in staat waren om de Bosnische moslimenclave Srebrenica te verdedigen, omdat zij openlijk homoseksuelen in hun rangen hadden.

Sheenan beweert dit te hebben gehoord van de toenmalige chef-staf van de Nederlandse strijdkrachten generaal

Henk van den Breemen

. Die heeft de uitspraak inmiddels ‘volstrekte onzin’ genoemd. Van den Breemen ontkent ook dat hij zelfs maar de suggestie gewekt zou hebben dat homosekuelen militairen een rol zouden hebben gespeeld in het Srebrenica-drama.

De toenmalige minister van Defensie

Joris Voorhoeve

zegt dat uitspraken van Sheenan ‘nergens op slaan’. ‘Het is eigenlijk te genant voor woorden om hier op te moeten reageren’, zegt Voorhoeve.

Het

Nederlandse ministerie van Defensie

reageerde donderdagavond met ongeloof op de uitlatingen van de Amerikaanse ex-generaal. ‘Het is volstrekte onzin en het is ongelooflijk dat een man van zijn statuur zoiets zegt’, aldus woordvoerder Roger van de Wetering van het ministerie. ‘Geen enkele operatie is zo uitgebreid onderzocht als die van Srebrenica. In al die onderzoeken is geen enkele link gelegd met homoseksualiteit’, zei de zegsman.

Defensieminister

Eimert van Middelkoop

neemt krachtig afstand van de uitlatingen van Sheehan. ‘Schandelijk en een militair onwaardig. Ik wil er verder geen woord meer aan vuil maken’.

Premier Balkenende

noemde tijdens zijn wekelijkse persconferentie de uitspraken ‘schandelijk, onbestaanbaar en beneden alle peil’. De premier vindt de uitlatingen niet alleen zeer beneden peil voor mensen met een homoseksuele gerichtheid maar ook voor heteroseksuele militairen. ‘Zo praat je niet over mensen die hun werk doen onder moeilijke omstandigheden’.

De

Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten

, Renée Jones-Bos, heeft een verklaring uitgegeven voor de Amerikaanse autoriteiten. ‘Ik ben trots op het feit dat homo’s en lesbiennes openlijk en met waardigheid de Nederlandse krijgsmacht al decennia hebben gediend, zoals nu in Afghanistan’, aldus de ambassadrice.
COC: Uitspraak Amerikaanse ex-generaal ‘losse flodder’

Militaire vakbonden

in Nederland reageren vol onbegrip op de uitlatingen. ‘Belachelijk”,’ zegt voorzitter Wim van den Burg van de AFMP FNV. ‘Klinklare nonsens’, zegt Jan Kleian, voorzitter van CNV ACOM. ‘Ik ben blij dat de Nederlandse defensieleiding en de politiek willen dat het leger een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. En ik ben er trots op dat er ook plaats is voor homoseksuelen’.

De

Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht

(SHK) noemt de uitspraken van Sheehan ‘een ridicule stuiptrekking van een eenling’. ‘Militairen functioneren op hun best als ze zichzelf kunnen zijn en dus voor hun geaardheid uit kunnen komen’, beklemtoont SHK-voorzitter Peter Kees Hamstra. Hij vindt het fijn dat de Nederlandse overheid en de vakbonden de uitspraken van de Amerikaanse ex-generaal veroordelen.

SP-ers Harry van Bommel en Krista van Velzen

hebben Kamervragen gesteld over deze kwestie aan de ministers Van Middelkoop van Defensie en Verhagen van Buitenlandse Zaken. De SP’ers willen dat de ministers bij de Amerikaanse senaat expliciet afstand nemen van de opmerkingen van de Amerikaanse generaal Sheehan.

‘Van Middelkoop en Verhagen moeten formeel contact opnemen met de Amerikaanse Senaat en daar deze onzinnige opmerkingen weerleggen. Sheehan brengt hier de Nederlandse krijgsmacht in diskrediet om nog maar niet te spreken over het stigma dat hij homo’s oplegt’, zegt Van Bommel.

Volgens het SP-Kamerlid is de verklaring die Van Middelkoop inmiddels heeft gedaan een eerste begin, maar niet voldoende. ‘Een verklaring op de website van het ministerie is leuk voor Nederlanders, maar dat bereikt de Amerikaanse Senaat niet. Deze uitspraken van Sheehan moeten via de formele weg worden afgekeurd’.

In de Verenigde Staten loopt momenteel een discussie over homoseksualiteit in het leger omdat president Barack Obama het zogenaamde ‘Don’t Ask, Don’t Tell’-beleid wil afschaffen. Door dat beleid mogen homoseksuelen momenteel slechts in de Amerikaanse krijgsmacht dienen wanneer zij hun homoseksualiteit verzwijgen. Senator Joe Lieberman heeft deze maand een wetsvoorstel ingediend dat aan het ‘Don’t Ask, Don’t Tell’-beleid een einde maakt.

Conservatieve politici zien niets in het voorstel om openlijk homoseksuelen in de strijdkrachten te laten dienen. Zij vrezen spanningen waardoor de onderlinge eenheid wordt ondermijnd.

Een meerderheid van de Amerikaanse veteranen uit de oorlogen in Irak en Afghanistan zegt echter geen probleem te hebbben met het opheffen van het ‘Don’t Ask, Don’t Tell’-beleid. Dat is ook de opvatting van een meerderheid van de Amerikaanse bevolking blijkt uit recente peilingen.

Zie ook:

VS – Leger ontslaat weer militair die openlijk homo is

VS – Obama vraagt krijgsmacht om studie DADT-beleid

Nederland richt homowerkgroep op in NAVO

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,