Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vecht voor doorbraak bij Verenigde Naties

18 september 2014 -

COC Nederland vecht momenteel voor een doorbraak voor de mensenrechten van LHBT’s bij de Verenigde Naties (VN). De VN-mensenrechtenraad in Genève beslist op 25 of 26 september of de organisatie zich de komende jaren specifiek voor LHBT’s gaat inzetten. 

Inzet van de discussie is de vraag of de VN voortaan tweejaarlijks moeten gaan rapporteren over discriminatie en geweld tegen LHBT’s in alle 193 lidstaten. Brazilië, Chili, Uruguay en Colombia dienden hiertoe op donderdag 18 september een voorstel in. Landen als Rusland, Pakistan en Egypte zijn daar fel tegen.

Op dit moment is er bij de VN geen enkele structurele aandacht voor mensenrechten van LHBT’s. Dat is wel het geval voor mensenrechtenschendingen op grond van bijvoorbeeld ras of geloof.

Internationaal beleidsmedewerkers Joyce Hamilton en Nori Spauwen van COC Nederland dringen momenteel bij vertegenwoordigers van tal van VN-lidstaten aan op een positief besluit. Daarbij werken ze nauw samen met een groep LHBT-organisaties van over de hele wereld. Ook ondersteunt  COC activisten uit Costa Rica, Nigeria, Zuid-Afrika en Algerije om bij de mensenrechtenraad hun – vaak schrijnende – verhaal te doen over de situatie van LHBT’s in hun land.

VN-Mensenrechtenraad met Nori Spauwen - Foto COC NL-Nori Spauwen 2014

Nori Spauwen, COC beleidsmedewerker Internationaal, aan het werk bij de VN-Mensenrechtenraad

“Als dit voorstel wordt aangenomen, kunnen de VN landen regelmatig op de vingers tikken als ze mensenrechten van LHBT’s schenden”, zegt Hamilton. “Dat zou een doorbraak bij de VN betekenen. Het betekent erkenning voor de mensenrechten van LHBT’s en het kan leiden tot concrete verbetering van de positie van LHBT’s over de hele wereld.”

In 2011 stemde de mensenrechtenraad van de VN voor het eerst in met een resolutie tegen mensenrechtenschendingen van LHBT’s. Ook bij dat besluit was COC Nederland nauw betrokken. De mensenrechtenraad besloot toen tot een eenmalig onderzoek naar LHBT-mensenrechten, dat in 2012 verscheen.

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBT-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Die status gebruikt het COC om de belangen van LHBT’s te behartigen en LHBT-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN. Ook traint en begeleidt het COC activisten in het opstellen van rapporten over de situatie van LHBT’s in hun land, die worden ingediend bij de VN.

Voor buitenlandse activisten is veiligheid essentieel om hun werk te kunnen doen. Met jouw steun kan het COC meer LHBT-activisten veiligheid bieden. Steun onze activiteiten met een bijdrage aan het Pride Fonds.

[Bron: COC NL – Foto’s VN-Mensenrechtenraad: COC NL-Nori Spauwen]

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , ,