Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vereerd met Jos Brink Staatsprijs voor Homo-emancipatie

14 mei 2011 -

Het COC is buitengewoon vereerd met de toekenning van de Jos Brink Prijs aan al haar vrijwilligers. Op zondagmiddag 15 mei maakte minister Van Bijsterveldt (OCW, emancipatie) in Den Haag de winnaar bekend van de staatsprijs voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Daarnaast werd door de minister ook de Aanmoedigingsprijs voor homo-emancipatie toegekend aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch.

Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland nam de Jos Brink Prijs in ontvangst geflankeerd door een zestal COC-vrijwilligers die actief zijn op het gebied van jongeren en onderwijs, ouderenzorg, de multiculturele samenleving en in kerkelijke kring.

‘Dat Nederland één van de meest homovriendelijke landen ter wereld is, is mede te danken aan al die duizenden mensen die zich de afgelopen 65 jaar voor het COC hebben ingezet,’ aldus COC-voorzitter Vera Bergkamp in een eerste reactie. ‘Samen hebben we een sterke club neergezet, die actief is van Lombok in Utrecht tot de VN in New York’.

‘Hoewel het COC dit jaar 65 jaar bestaat, gaan we nog niet met pensioen,’ stelde de COC-voorzitter in haar dankwoord. ‘Homoseksuele jongens en meiden hebben het zwaar op school. Roze ouderen gaan terug de kast in. Geweld tegen homo’s neemt toe en in Oeganda worden activisten vermoord. Wij gaan door zolang het nodig is’. De COC-voorzitter riep hetero- en homoseksuele Nederlanders op om zelf vrijwilliger bij het COC te worden of zich op andere wijze in te zetten voor LHBT-emancipatie.

In haar dankwoord prees ze mede-genomineerden Boris Dittrich en Orpheus en herdacht zij COC-grondleggers Niek Engelschman en Benno Premsela, evenals Jos Brink, naamgever van de prijs.


_MVS GayStation_

In het juryrapport staat dat ‘veel dank verschuldigd is aan de vrijwilligers van het COC’. En verder:

_Het vrijwilligerswerk heeft maatschappelijk gezien grote impact (gehad). Het einde van de wettelijke strafbaarstelling van homoseksualiteit en de introductie van de wettelijke gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen in de vorige eeuw, zijn enkele van de vele verdiensten van het COC_.

_Op veel plaatsen in ons land, geven vrijwilligers voorlichting, advies en hulp, niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten: op school, in verzorgingshuizen, bij de politie, aan overheden en in gay_ & _straight allianties_.

_Op veel plaatsen geven vrijwilligers vorm en inhoud aan de vele sociale netwerk activiteiten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen en hun vrienden over het hele land. Veel organisaties zijn uit het COC voortgekomen. Die eigen kracht, betrokkenheid en volharding van de vrijwilligers is ook tot voorbeeld voor anderen in en buiten ons land_.

_In doelstelling, werkwijze en resultaat is het gezamenlijke oeuvre van de vrijwilligers van het COC fundamenteel (geweest) voor de bevordering van de sociale acceptatie in ons land_.


_Novum_

De Jos Brink Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen, groepen of instellingen die een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen. In 2009 ontving Henk Krol de eerste editie van de prijs voor zijn tomeloze inzet voor de homo-emancipatie in Nederland en daar buiten. Aan de prijs zijn een kunstwerk en een geldbedrag van 10 duizend euro verbonden; een deel van dat bedrag zal het COC besteden aan ondersteuning van de LHBT-beweging in Afrika.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook voor het eerst de

Aanmoedigingsprijs

voor homo-emancipatie uitgereikt.
COC vereerd met Jos Brink Staatsprijs voor Homo-emancipatie
Die werd op voorspraak van de jury door minister Van Bijsterveldt toegekend aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch – voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kring in ons land.

De jury van de Jos Brink Staatsprijs en de Aanmoedigingsprijs voor homo-emancipatie bestond uit Wim van de Camp (voorzitter), Claudia de Breij, Erwin Olaf, Sonja Barend en Sophie Hilbrand.

Zie ook:

Ministerie van OCW: COC-vrijwilligers en Achmed Marcouch ontvangen homo-emancipatieprijs van minister Van Bijsterveldt

Categorie:
50+, Geloof & cultuur, Internationaal, Jong & school, Jouw belangen
Tags:
, ,