Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil duidelijker LHBT-asielbeleid

13 juni 2014 -

COC Nederland wil dat staatssecretaris Fred Teeven het nieuwe asielbeleid voor LHBT’s verduidelijkt. Dat schrijft het COC in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het COC kan het nieuwe beleid er toe leiden dat LHBT-asielzoekers zich gedwongen voelen om in hun land van herkomst ‘terug de kast in te gaan’. De mogelijkheid om ‘terughoudendheid’ te betrachten bij het uiten van de seksuele gerichtheid of genderidentiteit mag volgens het COC geen enkele rol meer spelen bij de beoordeling van asielverzoeken van LHBT’s.

‘Extreme uiting’

Hoewel ook Teeven van mening is dat van LHBT’s in beginsel geen terughoudendheid verwacht mag worden, leiden zijn nieuwe regels volgens het COC op dit punt tot onduidelijkheid. De staatssecretaris beschrijft in een passage van 17 regels welk gedrag wel en niet van LHBT-asielzoekers verwacht mag worden. Daarin gebruikt hij onduidelijke termen als het ‘op een extreme manier’ uiting geven aan de seksuele gerichtheid en een ‘ondergrens’ die daarbij aan de orde is.

De nieuwe regels wekken volgens het COC de indruk dat vervolging het resultaat is van de wijze waarop LHBT’s zich in hun land van herkomst gedragen. In werkelijkheid is vervolging van LHBT’s het resultaat van homo-, bi- en transfobie van de autoriteiten in het land waar asielzoekers vandaan komen.

Rokje

‘Net zomin als de vraag naar de lengte van een rokje relevant is bij seksueel misbruik, is de vraag naar de wijze waarop LHBT’s uiting geven aan hun identiteit relevant bij vervolging’, stelt het COC.

Teeven formuleerde zijn nieuwe beleid naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens het COC is die uitspraak glashelder op het punt van terughoudendheid. Het Hof stelt: ‘Met de mogelijkheid voor de asielzoeker om een gevaar van vervolging uit de weg te gaan, door zich bij de invulling van een seksuele gerichtheid (…) terughoudend op te stellen, moet geen rekening worden gehouden.’

Iran

Het COC roept de Kamer verder op om LHBT-asielzoekers uit Iran altijd asiel te geven. De staatssecretaris is daartoe vooralsnog niet bereid omdat LHBT’s in dat land niet systematisch vervolgd zouden worden. Volgens o.a. Amnesty International en Human Rights Watch worden LHBT’s in Iran echter wel degelijk systematisch vervolgd. Human Rights Watch schrijft in een recent rapport dat ‘executie een reëel risico is voor Iran’s kwetsbare LHBT-gemeenschap’.

De Tweede Kamer spreekt op 19 juni a.s. over het asielbeleid voor LHBT’s.

[Bron: COC Nederland – Foto staatssecretaris Teeven: Rijksoverheid.nl ]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,