Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Deelnemende status bij Raad van Europa voor Europees Forum Christelijke LHBT-groepen

16 september 2016 -

Het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen heeft bij de Raad van Europa de deelnemende status gekregen. De organisatie is blij met deze formele erkenning, omdat daarmee de stem van christelijke LHBT’s binnen de Raad van Europa beter gehoord kan worden en de belangen van deze groep beter behartigd kunnen worden.

De Raad van Europa is een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie. Alle 47 leden hebben het Europese Handvest voor de Rechten van de Mens (EHRM) ondertekent. Met de beslissing om het Europees Forum de deelnemende status te verlenen bevestigd de Raad van Europa dat luisteren naar minderheden cruciaal is als het gaat om het bevorderen van mensenrechten. Het Europees Forum behoort nu tot de iets meer dan 300 internationale non-gouvernementele organisaties (ingo’s) die deelnemende status hebben gekregen.

“Het Europees Forum is erg blij dat onze stem nu gehoord zal gaan worden als het gaat om kwesties op het snijvlak van geloof, godsdienst en mensenrechten van LHBT’s”, zegt co-voorzitter Wielie Elhorst. “Die specifieke stem was tot nu toe niet te horen bij de Raad van Europa. We denken dat onze inbreng van vitaal belang is, omdat veel mensen conflicten ervaren daar waar geloof en godsdienst botsen met seksuele gerichtheid en genderidentiteit.”

De conferentie van ingo’s bij de Raad van Europa bestaat uit drie thematische comité’s die zich richten op drie prioriteiten als het gaat om mensenrechten: democratie, sociale cohesie en globale uitdagingen en educatie en cultuur. “Het Europees Forum ziet er naar uit om op deze terreinen een bijdrage te leveren”, zegt Elhorst.

Europees Forum ChristelijkeLHBT-groepen

Het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen is een oecumenische vereniging van 50 Europese LHBT-groepen uit 20 landen. Het Europees Forum streeft naar gelijkberechtiging en inclusie van LHBT’s in christelijke kerkgenootschappen en naar het bevorderen van mensenrechten en godsdienstvrijheid voor LHBT’s.

[Bron: Europees Forum Christelijke LHBT-groepen – Foto Raad van Europa: CC-PPCOE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags:
, , , ,