Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Duitse Bondsraad wil openstelling huwelijk

25 maart 2013 -

De Duitse Bondsraad wil het huwelijk openstellen voor paren van gelijk geslacht en heeft daarvoor afgelopen vrijdag 22 maart een voorstel aangenomen dat nu in de Bondsdag in behandeling genomen moet worden. Dat voorstel zal het in de Bondsdag waarschijnlijk niet halen, maar het is wel een belangrijk signaal een halfjaar voor de Duitse parlementsverkiezingen, want het zet de politieke verhoudingen over deze kwestie op scherp. De Duitse LHBT-beweging noemt het ‘een historische stap’.

In de Bondsraad – te vergelijken met onze Eerste Kamer –  zijn de Duitse deelstaten vertegenwoordigd en de deelstaten met een rood/groene-regering hebben op dit moment een meerderheid. De Duitse regering steunt in de Bondsdag echter op een meerderheid van christen-democraten en liberalen, die door dit wetsvoorstel vanuit de Bondsraad nu voor het blok gezet worden.

De openstelling van het huwelijk wordt namelijk gesteund door SPD, Groenen, Die Linke en regeringspartij FDP – een meerderheid in de Bondsdag – maar zal waarschijnlijk toch verworpen worden doordat de andere regeringspartij CDU/CSU van Bondskanselier Angela Merkel hier mordicus tegen is. Dat bleek ook wel in de stemming in de Bondsraad, want deelstaten met een coalitie van SPD-CDU stemden tegen het voorstel. Dat was vooral pijnlijk voor de Berlijnse openlijk homoseksuele SPD-burgemeester Klaus Wowereit. Die maakte duidelijk dat hij daartoe wel gedwongen was, omdat zijn CDU-coalitiegenoot van steun aan het voorstel een halszaak voor zijn coalitie gemaakt had.

De christen-democraten zijn schoorvoetend niet tegen gelijkberechtiging van paren van gelijk geslacht door bijvoorbeeld het aanpassen van de belastingwetgeving, maar vinden de openstelling van het huwelijk veel te ver gaan en bovendien in strijd met de Duitse Grondwet, waarin uitdrukkelijk de bescherming van huwelijk en gezin is vastgelegd. Coalitiegenoot FDP zit daarmee in een lastig parket, maar lijkt over deze kwestie in de coalitie geen openlijke confrontatie te willen aangaan en zal daarom waarschijnlijk in strijd met de eigen liberale opvattingen in tegen het wetsvoorstel uit de Bondsraad stemmen.

Daarmee groeit de kans dat het ‘homohuwelijk’ ook een belangrijk thema wordt tijdens de Duitse parlementsverkiezingen in september van dit jaar.

Het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft de afgelopen jaren meer dan eens uitspraken gedaan – over belastingwetgeving en adoptierecht – die de politiek dwingt tot gelijkberechtiging van paren van gelijk geslacht. Die kunnen nu Lebenspartnerschaften sluiten, maar op tal van punten is deze vorm van geregistreerd partnerschap niet gelijkberechtigd aan het huwelijk dat is voorbehouden aan man/vrouw-paren.

Vertegenwoordigers van de Duitse LHBT-beweging hebben het besluit van de Bondsraad met enthousiasme begroet en ‘een historische stap’ genoemd.

[Bron: Der Spiegel – Foto Bondsraad: Jensens]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,