Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Duitse Groenen willen aanbieden ‘homo-therapie’ aan jongeren strafbaar stellen

24 maart 2013 -

De Duitse Groenen willen dat het aanbieden van ‘homo-therapie’ aan jongeren strafbaar wordt. Dat maakte het openlijk homoseksuele Groene Bondsdaglid Volker Beck dit weekend bekend in de Saarbrücker Zeitung.

“In Duitsland worden vanuit fundamentalistisch godsdienstige hoek talloze van dit soort therapieën aangeboden”, zegt Beck. Beck wijst er op dat in strenggelovige kringen ook vaak druk wordt uitgeoefend op jongeren om zich aan zulke therapieën te onderwerpen. “Tenminste jongeren moeten daarvoor beschermd worden”, beklemtoont het Groene Bondsdaglid.

Beck zegt dat dit soort therapieën – die de suggestie wekken homoseksualiteit te kunnen ‘genezen’ – niet alleen geen enkele werking hebben, maar bovendien vooral voor jongeren een ‘groot gezondheidsrisico’ zijn. Onderzoeken tonen volgens Beck aan dat deze therapieën kunnen leiden tot ‘angstaanvallen, vereenzaming, depressies en in het uiterste geval zelfmoord’.

Vanwege de gevaren van dit soort therapieën hebben De Groenen een wetsontwerp ingediend waarin voorgesteld wordt om het aanbieden daarvan aan jeugdigen (16 jaar en jonger) strafbaar te stellen en te beboeten met een geldstraf van minstens 500 euro. Een algemeen verbod en stafbaarstelling voor alle leeftijden is in strijd met de Duitse Grondwet en daarom niet mogelijk.

Het gaat daarbij om zogenaamde reparatieve of conversietherapieën of om vormen van psycho-pastorale hulpverlening, waarbij men zich baseert op de opvattingen over de ‘oorzaken’ van homoseksualiteit die aan deze therapieën ten grondslag liggen, verbonden met de orthodox-christelijke afwijzing van homoseksualiteit. In Nederland wordt die vorm van psycho-pastorale hulpverlening aangeboden door stichting Different – onderdeel van de in Amsterdam gevestigde stichting Tot Heil des Volks. Duitse partner van Different is het door Markus Hoffmann geleide evangelische Wüstenstrom, maar er zijn in Duitsland meer van zulke groeperingen.

Wüstenstrom heeft met verontwaardiging gereageerd op het Groene voorstel. Wüstenstrom-voorman Markus Hoffmann noemt het verbod ‘totalitair. Hij vindt dat Volker Beck eerst maar eens in gesprek moet gaan met ‘al die jonge mensen die bij ons vrij van vooroordelen over hun seksualiteit in gesprek gaan en dan echte hulp krijgen en verandering en stabilisering in hun leven ervaren hebben’. “En dan moeten we nog zien of hij het lef heeft om ze midden in hun gezicht te zeggen dat die hulp verboden gaat worden.” Ook de Duitse Evangelische Alliantie wijst het Groene voorstel af.  Voorzitter Michael Diener vindt het verbod ‘discriminatie van mensen die onder hun seksuele gerichtheid leiden’.

De Duitse Evangelische Kerk (EKD) vindt reparatieve en conversietherapieën weliswaar ‘problematisch’, maar kiest niet voor een verbod. Dat liet EKD-vicepresident Thies Gundlach weten. Voorlichting aan jongeren over de ‘veelzijdigheid van seksualiteit’ is volgens Gundlach een beter instrument tegen het werk van ‘homogenezers’ dan een verbod. Die positie van de EKD is pikant, omdat Katrin Göring-Eckart – een van de lijsttrekkers van De Groenen voor de parlementsverkiezingen in september – in het dagelijks leven voorzitter van de synode van de EKD is, een functie die ze in de aanloop naar de verkiezingen tijdelijk heeft neergelegd.

In de Amerikaanse staat Californië is eind vorig jaar al een soortgelijke wet aangenomen om jongeren te beschermen, maar nog niet werking getreden omdat rechters nog moeten oordelen of de wet niet in strijd is met de Amerikaanse Grondwet. Dat is de opvatting van de National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) – een kleine, maar helaas nog altijd invloedrijke organisatie, te beschouwen als de wereldwijde ‘denktank van homogenezers’, waar ook nog altijd de beruchte dr. Gerard van den Aardweg als adviseur aan verbonden is.

[Bron: Saarbrücker Zeitung – Foto Volker Beck – Grüne Bundestagfraktion]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , ,