Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Duitsland verbiedt genezingstherapieën

7 mei 2020 -

De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met een wet die zogenaamde genezings- of conversietherapieën voor minderjarigen verbiedt. Deze therapieën claimen de seksuele oriëntatie of genderidentiteit te kunnen veranderen. Het COC is een voorstander van zo’n verbod in ons land en VVD-Kamerlid Zohair El Yassini heeft onlangs laten weten nog voor de zomer met een wetsvoorstel te komen.

Het wetsvoorstel van de openlijk homoseksuele minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) werd aangenomen met steun van regeringspartijen CDU en SPD en oppositiepartij FDP. AfD stemde tegen, voornamelijk omdat deze partij ‘genezing’ van genderidentiteit niet wil verbieden. De Groenen stemde tegen, omdat ze het wetsvoorstel – in navolging van onze Duitse zusterorganisatie LSVD – niet ver genoeg vonden gaan. Amendementen van de Groenen om de leeftijdsgrens te verhogen naar 26 jaar en uitzonderingsbepalingen te schrappen werden allemaal afgewezen.

De reacties op het verbod zijn in Duitsland verdeeld. De Magnus Hirscheld-stichting, die intensief heef meegewerkt aan de wetenschappelijke onderbouwing van het wetsvoorstel, heeft laten weten blij te zijn met het aannemen van de wet. In een persverklaring laat de LSVD echter weten dat de wet ‘ontoereikend’ is, omdat het nog teveel uitzonderingsbepalingen bevat en de leeftijdsgrens beter op 26 jaar gesteld had kunnen worden. Het Bundesverband Trans sluit zich bij die kritiek aan. Volker Beck, het voormalige Bondsdaglid voor De Groenen, die zich altijd sterk gemaakt heeft voor een verbod, is blij met de nieuwe wet en ziet de kritiek vanuit de LHBTI-beweging als aanzet tot toekomstige wetswijzigingen. “Zonder de stevige lobby van de LSVD zou het huidige succes ondenkbaar zijn geweest”, stelt Beck.

De Duitse wet verbiedt alle vormen van therapie – naast zogenaamde conversietherapie, ook pastoraal-psychologische gesprekstherapieën – voor jongeren onder 18 jaar. Dit verbod geldt ook voor iedereen ongeacht leeftijd, die onder invloed van dwang of dreiging behandeld wordt. Bij jongeren tussen 16 en 18 jaar geldt het verbod echter niet als de behandelaar kan aantonen – en die is daartoe wettelijk verplicht – dat een client in die leeftijdscategorie over voldoende inzicht beschikt om de draagwijdte en de risico’s van de behandeling te kunnen overzien. De maximale straf voor het overtreden van het verbod is 1 jaar gevangenisstraf. Let wel: therapieën gericht op het ‘genezen’ van transgender personen valt onder dit verbod, maar dat geldt niet voor psychotherapeutische begeleiding van transgender personen tijdens de periode van transitie.

Verder wordt ter bescherming van jongeren onder de 18 jaar ook elke vorm van aanbieden van en werven en bemiddelen voor deze therapieën strafbaar. Voor personen boven de 18 jaar wordt enkel het openlijk werven en aanbieden van deze therapieën strafbaar. Overtreders van dit verbod kunnen een geldboete van maximal € 30.000,- krijgen. Die straf kan opgelegd worden aan professionele therapeuten, maar ook aan anderen, bijv. ook de ouders van een minderjarige als aangetoond kan worden dat zij hun zorgplicht schromelijk hebben verwaarloosd.

Genezingstherapieën zijn al verboden in Malta, delen van Spanje, Ecuador, Brazilië, Taiwan en een groeiend aantal Amerikaanse staten, maar nog niet in ons land. Het COC is daar wel voorstander van en deed daarvoor april vorig jaar nogmaals een oproep aan de regering en de Tweede Kamer. Op 21 mei 2019 stemde de Kamer voor een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar ‘homogenezing’ in Nederland. Een week later stemden VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, PvdD en DENK vóór een verbod. CDA, ChristenUnie, PVV, SGP en FvD stemden tégen. Het voorstel was ingediend door VVD, D66, PvdA en GroenLinks. VVD-Kamerlid Zohair El Yassini heeft op 12 maart jl. laten weten dat hij voor de zomer met een wetsvoorstel komt om zogenaamde LHBT-genezing te verbieden.

[Bron: COC NL – Foto Jens Spahn: BMG]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Gezondheid, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , ,