Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eenvoudiger asiel voor LHBTI’s uit Jamaica

28 april 2017 -

Het wordt voor LHBTI’s uit Jamaica eenvoudiger om asiel te krijgen in Nederland. Dat liet staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) deze week weten aan de Tweede Kamer en COC Nederland. Het COC drong sinds 2016 aan op de beleidswijziging.

De Nederlandse regering beschouwt Jamaica sinds vorig jaar als een ‘veilig land van herkomst’. Dat betekent dat asielverzoeken uit het land meestal in een snelle procedure worden afgewezen. Dijkhoff maakt daarop nu een onomwonden uitzondering voor LHBTI’s: zij komen wél in aanmerking voor asiel in Nederland.

Het COC wees de staatssecretaris er op dat Jamaica voor LHBTI’s bepaald géén veilig land is. Human Rights Watch schrijft bijvoorbeeld: ‘They are taunted; threatened; fired from their jobs, thrown out of their homes; beaten, stoned, raped, and even killed.’ De Jamaicaanse autoriteiten bieden LHBTI’s geen adequate bescherming tegen geweld door medeburgers.

Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris zijn beleid nu aangepast.

Er komen ook uitzonderingen voor LHBTI’s uit Trinidad en Tobago en Brazilië. De Nederlandse regering beschouwt ook deze landen in beginsel als ‘veilig land van herkomst’, maar niet voor LHBTI’s.

Het COC is overigens in het algemeen geen voorstander van het ‘veilige landen van herkomst beleid’. Allereerst omdat landen van herkomst die in het algemeen als ‘veilig’ worden beschouwd, vaak niet veilig zijn voor LHBTI’s. Maar zelfs als op het beleid een uitzondering wordt gemaakt voor LHBTI’s, kan het de groep in problemen brengen. Zo kan het gebeuren dat LHBTI’s die niet direct met de autoriteiten over hun seksuele identiteit durven te spreken al zijn uitgezet voordat ze uit de kast zijn gekomen.

[Bron: COC NL – Foto Jamaica vlag: CC-Wikepedia]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , ,