Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Eigen verklaring asielzoeker over seksuele gerichtheid uitgangspunt in asielzaken’

22 juli 2014 -

De eigen verklaring van een asielzoeker over zijn seksuele gerichtheid moet het uitgangspunt vormen bij de vaststelling of een asielzoeker LHBT is. Medische tests en seksueel getinte vragen zijn niet toegestaan. Dat vindt advocaat-generaal Sharpston, een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie dat zich dit najaar uitspreekt over deze kwestie. Een positieve ontwikkeling, vindt COC Nederland, dat ondersteuning bood aan de Nederlandse advocaat die de zaak aanbracht.

Op 17 juli verscheen de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg over de vraag hoe asielautoriteiten de seksuele gerichtheid van een asielzoeker moeten beoordelen, en of het EU recht grenzen stelt aan deze beoordeling. Deze vraag was gesteld door de Nederlandse Raad van State naar aanleiding van de zaak van drie asielzoekers uit Afghanistan, Gambia en Oeganda (‘de zaak A, B en C’). Eerder was hun asielverzoek afgewezen omdat de IND niet geloofde dat zij homoseksueel waren.

De advocaat-generaal vindt dat mensen het recht hebben hun eigen seksuele gerichtheid te definiëren en dat een door de asielzoeker gestelde seksuele gerichtheid altijd het uitgangspunt moet vormen bij de beoordeling van het asielverzoek.

COC Nederland bood ondersteuning aan de Nederlandse advocaat in deze zaak bij zijn betoog dat het niet mogelijk is een gestelde seksuele gerichtheid te verifiëren en dat daarom de verklaring van de betrokken asielzoeker gevolgd moet worden. COC Nederland is blij dat de advocaat-generaal nu ook erkent dat een seksuele gerichtheid niet te bewijzen valt. Het rapport Fleeing Homophobia van COC Nederland en de Vrije Universiteit wordt verschillende keren aangehaald in de conclusie van de advocaat-generaal.

Phallometrie

Het gebruik van medische tests om een seksuele gerichtheid te beoordelen, vormen volgens de advocaat-generaal een schending van de grondrechten van asielzoeker. Dit geldt zowel voor de omstreden phallometrie-methode die gebruikt werd in Tsjechië en Slowakije, waarbij de fysieke reactie op getoonde pornografische afbeeldingen gemeten werd, als voor andere medische onderzoeken. Ook vragen naar seksuele ervaringen, foto’s en video’s van seksuele praktijken, en beoordelingen op basis van stereotypen zijn strijdig met het EU recht, aldus de advocaat-generaal.

Kortom, praktijken die erop gericht zijn de seksuele gerichtheid vast te stellen mogen geen rol spelen in de beoordeling. In plaats daarvan moet de vraag centraal staan of de asielzoeker geloofwaardig is en of zijn verhaal plausibel en coherent is.

De conclusie van de advocaat-generaal is een gezaghebbend document, dat echter niet bindend is. De Grote kamer van het Europees Hof van Justitie doet naar verwachting over ongeveer drie maanden een voor de EU bindende uitspraak in deze zaak.

Op 7 november vorig jaar oordeelde het Europees Hof, in antwoord op eerdere vragen van de Raad van State, dat homoseksuele asielzoekers niet langer terug de kast ingestuurd mogen worden (X, Y en Z).
Zie het Persbericht van het EU Hof van Justitie nr. 110/14 en de Conclusie van de Advocaat-Generaal.
Zie ook het rapport Fleeing Homophobia, COC Nederland/Vrije Universiteit Amsterdam 2011, waarnaar de advocaat-generaal verwijst.

[Bron: COC Nederland]

Foto: Oegandezen pleiten op het Amsterdamse Homomonument voor meer rechten voor LHBT’s – Foto Geert van Tol voor COC Nederland

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,