Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

EP – VVD’er wil sancties op internetcensuur

16 juli 2008 -

VVD-Europarlementslid Jules Maaten heeft vandaag een wetsvoorstel gepresenteerd met sancties voor internetbedrijven die meewerken aan censuur in landen zoals bijvoorbeeld Iran.

Dat land blokkeert ook sites van holebi/transgenderorganisaties en treedt ook strafrechtelijk op tegen de webmasters van zulke websites.

‘De vrijheid van meningsuiting en mensenrechten moet ook online worden beschermd’, zegt Maaten. Hij doelt vooral op de situatie in landen als China, Cuba, Myanmar en Iran. Regimes in die landen blokkeren onwelgevallige sites.

Maaten en buitenlandse collega’s van andere partijen willen dat EU-landen sancties instellen aan bedrijven zoals Google en Yahoo als die hieraan meewerken. ‘Dan moet je denken aan boetes’, zei Maaten.

De regeling moet ook dissidenten beschermen. De VVD’er denkt aan een geval van het Amerikaanse zoekbedrijf Yahoo. Dat had vorig jaar persoonlijke informatie over dissident Shi Tao aan de Chinese overheid gegeven. De man verdween voor tien jaar achter de tralies.

In Iran werd een site verbonden aan de Iranian Queer Organisation (IRQO) aangepakt, waarop de webmaster van die site zich niet langer veilig voelde in Iran en gevlucht is. Inmiddels heef hij asiel in ons land gekregen en probeert vanuit Nederland zijn werk voor holebi’s en transgenders voort te zetten.

Jules Maaten

volgt met zijn plan het Amerikaanse Global Online Freedom Act (GOFA). De VVD’er heeft dinsdag in Washington afgesproken met de Amerikanen samen te werken. Doel is dat censuurlanden de Europese of Amerikaanse bedrijven niet tegen elkaar kunnen uitspelen.

Concreet stelt Maaten voor dat internetbedrijven verplicht servers in westerse landen moeten plaatsen, om censuur te voorkomen. Bovendien zou de wereldhandelsorganisatie WTO de landen moeten kunnen aanpakken als ze internetcensuur plegen. Maart jl, nam het Europees Parlement al met een ruime meerderheid een voorstel aan waarin EU-lidstaten worden opgeroepen internetcensuur aan te pakken als een vorm van handelsbeperking.

De VVD’er bepleit verder dat de Europese Commissie 20 miljoen euro vrijmaakt voor anticensuursoftware. Een nieuw Global Online Freedom Office zou toezicht moeten houden op een volledig vrij internet voor elke wereldburger.

Het Europese wetsvoorstel krijgt steun van mensenrechtenorganisaties Reporters Without Borders en _Freedom House_.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,