Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Estland stemt in met vorm van partnerregistratie

9 oktober 2014 -

Het parlement van Estland heeft ingestemd met een vorm van partnerregistratie, ook voor paren van gelijk geslacht. Na ondertekening door president Toomas Hendik Ilves zal de wet in 2016 in werking treden.

UPDATE – Nog dezelfde dag heeft president Ilves de wet getekend. De president maakte dat bekend met de volgende tweet:

ESTLAND - Tweet President ILVES - oktober 2014

De wet regelt dat alle samenwonende paren – ook paren van gelijk geslacht – zich kunnen laten registreren bij een notaris en dan dezelfde materiële rechten en plichten krijgen als gehuwden. In de definitieve versie van het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid voor adoptie door samenlevende partners geregeld. De nieuwe wet heeft geen invloed op de al bestaande Estse Gezinswet, waarin het huwelijk als een relatie van een man en een vrouw gedefinieerd wordt.

Invoering van partnerregistratie voor ook paren van gelijk geslacht is in Estland overigens niet onomstreden. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de bevolking daar tegen is. Tijdens de stemming vandaag in het parlement bleek er ook maar een kleine meerderheid voor het wetsvoorstel te zijn: 40 stemmen voor, 38 tegen en 10 onthoudingen met daarnaast ook nog 10 parlementsleden die voor de stemming afwezig waren.

Estland is nu de eerste voormalige Sovjetrepubliek die een vorm van partnerregistratie gaat invoeren. De Baltisch buurlanden Letland en Litouwen – die net als Estland lid zijn van de Europese Unie – hebben in hun Grondwet een bepaling opgenomen dat het huwelijk enkel geldt voor een relatie van een man en een vrouw.

In Estland zijn homoseksuele handelingen sinds 1992 niet meer strafbaar en sinds 2001 geldt daarvoor ook dezelfde leeftijdsgrens als voor heteroseksualteit. Tussen 2004 en 2008 zijn anti-discriminatiewetten aangenomen die ook LHBT’s expliciet beschermen tegen ongelijke behandeling. Seksuele gerichtheid wordt ook genoemd als beschermingsgrond in een strafwet tegen haatzaaien. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen mogen in de krijgsmacht dienen en transgenders hebben het recht de geslachtsaanduiding te laten wijzigen in officiële documenten.

[Bron: EPB – Foto Parlement Estland: CC-Stan Shebs]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,