Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europees Hof veroordeelt Polen voor discriminatie homopaar

7 maart 2010 -

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft Polen veroordeeld voor discriminatie van een homopaar omdat zij niet op dezelfde manier behandelen werden als een getrouwd heterokoppel.

Piotr Kozak leefde negen jaar samen met zijn partner samen toen die in 1989 overleed. De huurovereenkomst van de woning waar het paar woonde stond op de naam van zijn partner en na zijn dood wilde Kozak de overeenkomst op zijn laten overzetten zodat hij in zijn woning kon blijven wonen.

Ondanks het feit dat Polen enkele rechten geeft aan samenwonende partners werd de vraag van Kozak door de autoriteiten verworpen. Die oordeelden dat deze rechten enkel voor gehuwden golden en niet voor ongehuwd samenwonende homoseksuele paren. De autoriteiten argumenteerden die weigering op grond van de Poolse Grondwet waar in artikel 18 het huwelijk gedefinieerd wordt als een ‘wettelijke band tussen een man en een vrouw’.

Het Europese Hof verwerpt dit argument unaniem en oordeelde dat Polen de artikelen 14 (verbod op discriminatie) en 8 (het respecteren van het privé- en familieleven) van het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens overtreedt door het samenwonen van homoseksuele paren niet te erkennen.

Het Hof oordeelde dat de term ‘samenwonen als gehuwden’ ook van kracht is op homoseksuele paren. Het Hof heeft Polen aangeven dat hij land in zijn wetgeving een evenwicht moet vinden tussen de bescherming van het gezin en de mensenrechtenwetgeving die ook van toepassing is op samenlevende holebi’s.

Directrice van ILGA-Europe Evelyne Paradis, is verheugd door de uitspraak van het hof.

‘Dit is de tweede beslissing van het Europese Hof voor de Mensenrechten dat oordeelt dat als een land rechten geeft aan samenwonende partners van een ander geslacht, het die rechten ook moet toekennen aan koppels van hetzelfde geslacht’.

In 2003 tikte het Europese Hof voor de Mensenrechten in de zaak Karner v. Oostenrijk dat land op de vingers omdat het homoseksuele paren discrimineerde omdat de huurwet niet dezelfde rechten gaf als ongetrouwde heteroseksuele partners.

Zie verder ons dossier Polen.

Categorie:
Internationaal
Tags:
,