Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europees LHBTI-beleid laat veel te wensen over

9 december 2015 -

EU-Commissaris Vera Jourová (Justitie) presenteerde op maandag 7 december haar voorstel voor Europees LHBTI*-beleid, het LHBTI Actieplan. COC Nederland spreekt van een stap in de goede richting, maar vindt dat het plan nog veel te wensen over laat. Het COC roept daarom Eurocommissaris Frans Timmermans en de Nederlandse regering op om in actie te komen.

Volgens het COC bevat het LHBTI Actieplan te veel ‘witte vlekken’ en ontbreekt het aan concrete acties. De belangenorganisatie vraagt de Nederlandse regering om het Actieplan tijdens het Europees voorzitterschap van Nederland in 2016 ter discussie te stellen in de Europese Raad en roept Eurocommissaris Timmermans (Grondrechten) op om het initiatief te nemen tot een breed en compleet Europees LHBTI-beleid tegen discriminatie en voor gelijke rechten en behandeling van LHBTI’s.

EU LGBTI Action Plan - november 2015 kleinCOC mist in het Actieplan onder meer een duidelijke aanpak van geweld tegen LHBTI’s. Volgens de huidige Europese regelgeving hoeven landen bijvoorbeeld alleen ‘haatmisdrijven’ (misdrijven waarbij haat en/of discriminatie het motief is) op grond van o.a. huidskleur en geloof aan te pakken. Het COC wil dat seksuele gerichtheid en genderidentiteit daaraan worden toegevoegd. Ook staat er in het Actieplan geen duidelijke strategie om te komen tot een brede Europese anti-discriminatierichtlijn, die LHBTI’s in alle EU-landen zou beschermen tegen discriminatie in o.a. het onderwijs, de gezondheidszorg en bij het aanbieden van andere goederen en diensten.

Uit onderzoek van het mensenrechtenagentschap van de EU blijkt dat er in Europa grote problemen bestaan rond acceptatie van LHBTI’s. Zo is bijna de helft (47%) van de LHBTI’s in het jaar voorafgaand aan het onderzoek gediscrimineerd en geïntimideerd wegens hun identiteit, terwijl een kwart (26%) de afgelopen vijf jaar om die reden werd aangevallen of bedreigd. Zes op de tien LHBT’s in de EU hadden op school negatieve ervaringen wegens hun seksuele identiteit. Eén op de tien LHBTI’s in de EU wordt gediscrimineerd in de gezondheidszorg, bij transgenders is dat twee op de tien. LHBTI’s krijgen daardoor niet altijd de gezondheidszorg die ze toekomt.

Het COC riep Eurocommissaris Timmermans het afgelopen jaar diverse malen op om namens de hele Europese Commissie een breed Europees LHBTI-beleid te presenteren, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor grondrechten en als vice-voorzitter van de Europese Commissie. Als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken was Timmermans een voorvechter van LHBTI-acceptatie. De Eurocommissaris heeft echter nog geen concreet gehoor gegeven aan de COC-oproep. De belangenorganisatie vraagt hem om nu alsnog het voortouw te nemen.

Aan de vooravond van de Europese Verkiezingen beloofden acht politieke partijen in COC’s Europese Stembusakkoord om zich in te zetten voor een breed Europees LHBTI-beleid. Diverse Europarlementariërs zijn die belofte nagekomen, maar ook zij vonden nog weinig gehoor bij de Europese Commissie.

*LHBTI = lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en mensen met een intersekseconditie.

[Bron: COC NL – Foto Eurocommissaris Timmermans: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , ,