Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europees Parlement keurt LHBT-subsidies goed

12 december 2013 -

Het Europees Parlement heeft het zevenjaarlijkse programma goedgekeurd om de democratie en mensenrechten wereldwijd te ondersteunen. In de periode 2014 tot 2020 zal het Europees Initiatief voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR) vooral projecten en organisaties steunen die LHBT-rechten promoten en beschermen.

Op grond van een bindende resolutie aangenomen in het Europees Parlement komt geld beschikbaar om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit aan te pakken.

Het EIDHR-fonds geeft subsidies aan burgerlijke organisaties die wereldwijd actief zijn in het beschermen van de mensenrechten. Tijdens de komende zeven jaar kunnen niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) nu aanspraak maken op een Europese subsidie van het fonds voor hun strijd tegen racisme, discriminatie en xenofobie op basis van onder andere geslacht, ras, geloof, afkomst, seksuele gerichtheid en genderidenditeit. Ook campagnes die het geweld tegen en vervolging van LHBT’s moeten tegengaan kunnen rekenen op een subsidie.

Vorige maand maakte het Europese Parlement via het Europees Sociale Fonds (ESF) al geld beschikbaar om discriminatie op basis van gender en seksuele geaardheid aan te pakken.

[Bron: Europees Parlement – Intergroup on LGBT Rights – Foto Europees Parlement: CC-Cedric Puisney]

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,