Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europese Commissie vecht Hongaarse Grondwet aan

13 april 2013 -

De Europese Commissie is van plan om de wijzigingen in de Hongaarse Grondwet juridisch aan te vechten. Dat heeft voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie in een brief laten weten aan de Hongaarse premier Viktor Orbán. De aantasting van de rechten van paren van gelijk geslacht zijn onder meer een reden voor deze stap van de Europese Commissie.

In zijn brief stelt Barroso dat de wijzigingen in de Hongaarse Grondwet die zijn doorgevoerd door de regering van premie Orbán niet stroken met het EU-recht en met rechtstatelijke beginselen. Dat is gebleken uit een eerste onderzoek door de Europese Commissie. Als die conclusies door de Hongaarse regering niet of onvoldoende weerlegt kunnen worden, dan wil de Europese Commissie een zogenaamde inbreukprocedure starten. Dat betekent dat Hongarije zich moet verantwoorden tegenover het Europese Hof van Justitie.

De Europese Commissie is kritisch over wijzigingen in de Hongaarse Grondwet die een aantasting zijn van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, van de vrijheid van meningsuiting, de strafbaarstelling van dakloosheid en van de rechten van ongetrouwde paren en paren van gelijk geslacht.

De partij van premier Viktor Orbán beschikt over een tweederde meerderheid in het parlement en kan daarmee naar eigen inzicht de Grondwet wijzigen. Zowel in Hongarije zelf als in het Europees Parlement is meer dan eens kritiek geuit en geprotesteerd tegen de grondwetswijzigingen die door de Hongaarse regering zijn doorgevoerd. Ook premier Mark Rutte heeft daarover onlangs zijn ‘diepe bezorgdheid’ geuit.

[Bron: COC NL – Foto Barroso & Orbán: EuropaPont]

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,