Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Europese Sportministers eisen respect mensenrechten bij Winterspelen

30 november 2013 -

23 ministers van Sport van de Europese Unie – waaronder minister Edith Schippers – roepen o.a. de organisatoren van de Olympische Spelen op om mensenrechten te respecteren, in het bijzonder het recht op non-discriminatie. De sportministers vragen Europees Commissaris Androulia Vassiliou om EU-beleid op dit punt.

In de brief aan de Eurocommissaris sluiten de sportministers aan bij het standpunt dat 18 van hen openbaar maakte op 1 oktober jl. aan het eind van een EU-bijeenkomst in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

De sportministers beklemtonen de noodzaak om in en buiten de sport discriminatie te bestrijden en zien de sport als een middel bij uitstek om mensen de waarden van respect, diversiteit en tolerantie bij te brengen en bij te dragen aan het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van sociale insluiting.

De sportministers roepen alle landen en deelnemers aan Olympische en Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen en andere grote sportevenementen op zich te houden aan de beginselen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Europees Handvest voor Fundamentele Rechten en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Dit betekent het opkomen voor non-discriminatie en het eerbiedigen van de vrijheid van meningsuiting en de verenigingsvrijheid – vooral in het kader van de Raad van Europa – en het garanderen van deze rechten voor allen, ongeacht huidskleur, ras, geslacht, godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit of sociale afkomst, handicap, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook.

Mensenrechten zijn universeel en ondeelbaar, stellen de sportministers die verder betogen dat de Europese Unie een unieke positie inneemt om mensenrechten te bevorderen door sportbeoefening en tijdens grote sportevenementen. Vandaar dat de sportministers de Europese Commissie oproept om hiervoor beleid te ontwikkelen.

Zie HIER de brief van de sportministers aan de Europese Commissie.

[Bron: Ministerie van VWS – Foto minister Schippers: Rijksoverheid.nl]

 

 

Categorie:
Internationaal, Sport
Tags:
, , , , , , , ,