Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Feministisch theologe Mary Daly overleden

10 januari 2010 -

De Amerikaanse feministisch theologe Mary Daly (1928-2010) is 3 januari jl. overleden.

Mary Daly geldt als een pionier van de tweede feministische golf en ijverde er voor dat vrouwelijke homoseksualiteit als een vorm van vrouwelijke levenskunst erkend zou worden.

Mary Daly was jarenlang vanaf1966 tot 1999 als theoloog verbonden aan het katholieke Boston College, een bastion van de Amerikaanse jezuïten. Daar kreeg ze pas begin jaren zeventig een vaste aanstelling onder druk van de studenten die haar vernieuwende colleges volgden. Uiteindelijk konden de jezuïten haar pas ‘wegwerken’ toen ze bleef weigeren mannen toe te laten tot haar colleges – wat op grond van de onderwijswet als een vorm van discriminatie door het universiteitsbestuur kon worden aangemerkt.

Als eerste definieerde Daly een radicaal feminisme, waarvan de belangrijkste doelstelling de afschaffing van het patriarchaat moet zijn. Alleen daardoor kon volgens Daly de onderdrukking van de vrouw verdwijnen. De onderdrukkingsmechanismen in patriarchale culturen beschreef ze in haar eerste feministische werk The Church and the Second Sex uit 1968.

In haar tweede werk Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation (1973) rekende zij radical af met de volgens haar onderdrukkende vadergod. Een derde belangrijk boek Gyn/ecology: A Metaetics of Radical Feminism verscheef in 1978.

Vanwege haar opvattingen werd Dalt wegens ketterij uitgesloten uit de katholieke kerk. Daar zal ze niet erg over getreurd hebben, want wie opkomst voor gelijke rechten van vrouwen en mannen in de Kerk van Rome vergelijkt ze met zwarte mensen die vragen om toelating tot de Ku Klux Klan.

Mary Daly is uit de kast gekomen als een onverbloemde lesbienne – en ook daarin was algauw omstreden. Mannelijke homo’s interesseren haar niet en transseksuelen al helemaal niet omdat zij in hen een soort mannelijke profiteurs van de vrouwelijke sekse veronderstelt. Het leverde haar de kwalificatie ’transfoob’ op.

Categorie:
Geloof & cultuur, Internationaal
Tags: