Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Frans rapport bepleit opheffing levenslang verbod bloeddonatie homomannen

20 juli 2013 -

Opheffing van het levenslange verbod voor mannen die seks met mannen (MSM) hebben om bloed te doneren – dat wordt bepleit in een nieuw rapport over het Franse bloeddonatiebeleid. Het rapport is opgesteld door parlementslid Olivier Véran in opdracht van de Franse regering.

Het Franse beleid om MSM’s te weren als bloeddonoren werd ingevoerd in 1984 toen de aidsepidemie op zijn hoogtepunt was. Het bloeddonatiebeleid ligt politiek gevoelig, omdat in de jaren ’80 een groot politiek schandaal uitbrak toen bleek dat duizenden patiënten – waaronder veel hemofiliepatiënten – met hiv besmet geraakt waren terwijl de autoriteiten toen al wisten dat het donorbloed niet afdoende op hiv getest werd.

In het afgelopen week verschenen rapport – een evaluatie van het beleid van de afgelopen tientallen jaren  – wordt gesteld dat een totaal verbod voor MSM’s niet langer noodzakelijk is, omdat al het gedoneerde bloed standaard én effectief op de aanwezigheid van hiv getest wordt.

“Homoseksuelen zou moeten worden toegestaan om ook bloed te doneren”, zegt het socialistische parlementslid Olivier Véran, die het rapport op verzoek van premier Jean-Marc Ayrault heeft opgesteld. Véran pleit er voor het advies te volgen dat is voorgelegd aan der Raad van Europa, waarin gesteld wordt dat niet risicogroepen, maar individueel risicogedrag bepalend moet zijn voor het wel of niet toestaan om bloed te doneren.

De Franse regering heeft nog niet op het rapport gereageerd.

[Bron/Illustratie: Olivier Verán – Foto Donorbloed – WikiCommons]

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,