Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Franse presidentsverkiezingen en homorechten

14 april 2012 -

Zondag 22 april a.s. vindt in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Wat zijn de opvattingen van de kandidaten voor het presidentschap als het gaat om relatie- en adoptierechten voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen?

In Frankrijk is het huwelijk niet opengesteld voor paren van gelijk geslacht, maar die paren hebben wel de mogelijkheid een samenlevingscontract – de Pacte civil de solidarité (Pacs) – te sluiten om hun relatie een wettelijke basis te geven. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen mogen noch individueel, noch als paar een kind adopteren.

Favorieten

De voornaamste kandidaten om de presidentsverkiezingen te winnen, zijn de huidige gaullistische president Nicolas Sarkozy (UMP) en de socialist François Hollande (PS).

Nicolas Sarkozy

wil het huwelijk niet openstellen voor paren van gelijk geslacht, maar wil de Pacs wel opwaarderen tot een vorm van partnerregistratie door het sluiten van een Pacs op het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Dat moet de wettelijke erkenning van Pacs verhogen. De zittende president is niet voor adoptierechten en wil lesbische vrouwen ook niet toestaan kinderen te krijgen door invitrofertilisatie (IVF).

François Hollande

wil het huwelijk wel openstellen voor paren van gelijk geslacht en wil de wetgeving daarvoor al in 2013 in werking laten treden. Verder pleit de socialistische kandidaat ook voor adoptierechten en wil hij lesbische vrouwen wel toestaan gebruik te maken van IVF.

Outsiders

Een meer of minder belangrijke rol in de eerste ronde van de verkiezingen wordt verder gespeeld door een vijftal kandidaten waar Sarkozy en Hollande nadrukkelijk rekening mee moeten houden – vooral ook omdat ze de kiezers van die kandidaten hard nodig hebben om in de beslissende tweede ronde te kunnen winnen.

Het gaat dan – van politiek rechts naar links – om: Marine Le Pen (Front National), de christendemocraat François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon van de Linkse Partij, Eva Joly van de Groenen en de communiste Nathalie Arthaud.

Marine Le Pen

vindt dat het huwelijk strikt is ‘voorbehouden aan man en vrouw’ en wil ook niets weten van adoptierechten voor paren van gelijk geslacht. ‘Kinderen hebben het recht op een vader en een moeder als ouders’, volgens de kandidaat van het rechts-nationalistische Front National.

François Bayrou

wil wel een vorm van partnerregistratie invoeren, maar niet het huwelijk openstellen. Het huwelijk is volgens de christendemocraat namelijk voorbehouden aan man/vrouw-relaties. Maar als twee mensen – ook als ze van gelijk geslacht zijn – samen een kind opvoeden, dan is het volgens Bayrou ‘logisch dat beiden als ouder worden erkend’. Daarmee pleit Bayrou voor een wettelijke regeling voor wat in Frankrijk stieouderschap genoemd wordt – vergelijkbaar met de lobby van het COC voor de juridische erkenning van de ‘duomoeder’ in lesbische relaties.

Jean-Luc Mélenchon

wil het huwelijk openstellen voor paren van gelijk geslacht en is ook voorstander van het uitbreide van het adoptierecht voor zowel paren van gelijk geslacht als voor alleenstaande homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Daarnaast wil hij ook de wettelijke erkenning van het stiefouderschap bij paren van gelijk geslacht. IVF voor lesbische vrouwen is voor de kandidaat van de Linkse Partij geen probleem.

Eva Joly

vindt de huidige situatie waarin het huwelijk niet is opengesteld voor paren van gelijk geslacht een vorm van discriminatie waaraan zo snel mogelijk een einde gemaakt moet worden. De Groene kandidaat wil het adoptierecht uitbreiden naar homoseksuele en lesbische ouders en wil ook een wettelijke erkenning van het stiefouderschap.

Nathalie Arthaud

pleit voor gelijke relatierechten voor iedereen. De communistische kandidaat zegt ‘niet tegen’ adoptie door homoseksuele en lesbische paren en individuen te zijn.

Kansloos

Tenslotte zijn er nog vier volstrekt kansloze kandidaten voor de race naar het Elysée, waaronder ex-premier Domenique de Villepin – de voormalige partijrivaal van Sarkozy lijkt vooral mee te doen om de zittende president zoveel mogelijk in de wielen te rijden.

Philippe Poutou

van de Nieuwe Antikapitalistische Partij wil het huwelijk open stellen voor paren van gelijk geslacht en is voorstander van adoptierechten en IVF voor lesbische vrouwen.

Nicolas Dupont-Aignan

van ‘Debout la République’ wil de Pacs wel opwaarderen tot een vorm van partnerschapsregistratie, maar het huwelijk blijft voorbehouden aan heteroseksuele paren. En dat geldt ook voor adoptie.

Jacques Cheminade

van ‘Solidariteit en Vooruitgang’ houdt zich op de vlakte als het gaat om LHBT-rechten. Hij vindt dat het parlement zich daarover moet uitspreken en geen zaak voor de president.

Domenique de Villepin

heeft zich uitgesproken voor openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, maar niet voor adoptierechten. De Villepin is wel voorstander van een wettelijke regeling van het stiefouderschap.

Zondag 22 april a.s. vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Naar verwachting zal geen enkele kandidaat dan al een meerderheid halen en dat betekent dat op 6 mei a.s. de tweede en beslissende ronde tussen de twee populairste kandidaten gehouden wordt.

Categorie:
Internationaal
Tags:
,