Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Geef LHBT’s uit Iran hoogste asielstatus

29 januari 2016 -

Geef LHBT’s uit Iran de hoogste asielstatus. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel). De Tweede Kamer spreekt op donderdag 4 februari over het asielbeleid.

Systematisch vervolgd

Aanleiding voor de COC-oproep is een brief van Human Rights Watch (HRW) en OutRight aan de Nederlandse regering. Volgens deze mensenrechtenorganisaties worden LHBT’s in Iran systematisch vervolgd, net als anderen die niet voldoen aan traditionele gendernormen. Volgens een ambtsbericht van de Nederlandse regering zou van systematische vervolging geen sprake zijn. Ambtsberichten zijn mede bepalend voor de vraag of vluchtelingen in Nederland asiel krijgen.

Doodstraf

De mensenrechtenorganisaties wijzen de regering op meer fouten in het ambtsbericht. De Nederlandse regering meende in 2014 nog een ‘lichte positieve tendens’ voor LHBT’s uit Iran waar te nemen. HRW en OutRight wijzen er op dat er in 2013 juist een nieuw artikel is toegevoegd aan de Iraanse strafwet dat zelfs een omhelzing of kus van twee mannen of twee vrouwen strafbaar stelt. Op ‘sodomie’ stond in Iran al de doodstraf.

Volgens de Nederlandse regering kunnen LHBT’s in Iran zich ‘vrij in de samenleving bewegen’ zolang ze een ‘laag profiel houden’. Volgens HRW en OutRight is dat ‘incorrect’. Het COC meent dat het per definitie ondenkbaar is dat LHBT’s zich vrij kunnen bewegen in een land waar hen de doodstraf boven het hoofd hangt.

Executiedreiging

HRW en OutRight noemen schrijnende voorbeelden van LHBT-vervolging in Iran. Zo vielen zo’n 50 leden van de Republikeinse Garde binnen bij een verjaardagsfeest, waar ze 17 verondersteld homoseksuele mannen arresteerden. Die werden overgebracht naar een geheim detentiecentrum waar ze naakt werden gefilmd, geslagen en waar de indruk werd gewekt dat ze geëxecuteerd zouden worden. HRW schreef al in 2010 dat de ‘executiedreiging reëel is voor de kwetsbare LHBT gemeenschap in Iran.’

LHBT’s uit Iran kregen in Nederland sinds 2006 altijd asiel wegens de gevaarlijke situatie in het land. Sinds januari 2014 is het individuele asielrelaas bepalend voor de vraag of een Iraanse LHBT in Nederland asiel krijgt en kunnen LHBT’s worden teruggestuurd. Volgens de Nederlandse regering was er namelijk geen sprake meer van systematische vervolging, een veronderstelling die nu onjuist blijkt. Het COC bepleit dat Iraanse LHBT’s in Nederland weer altijd asiel krijgen.

‘Veilige’ landen niet veilig voor LHBT’s

Het COC tekent in de brief ook protest aan tegen het zogenaamde ‘veilige landen van herkomst-beleid’ van de staatssecretaris. Dijkhoff overweegt om landen als Marokko en Jamaica bij voorbaat veilig te verklaren, waardoor asielaanvragen uit deze landen zeer snel kunnen worden afgewezen.

Het COC wijst er op dat deze ‘veilige’ landen vaak niet veilig zijn voor LHBT’s. Zo zijn er in Marokko recent nog LHBT’s gearresteerd wegens hun seksuele identiteit, en worden LHBT’s in Jamaica vaak op afschuwelijke wijze vervolgd. HRW beschrijft bijvoorbeeld de moord op een jonge Jamaicaanse transgendervrouw die – nadat mensen ontdekten dat ze trans was – werd geslagen, gestoken, neergeschoten en overreden met een auto.

[Bron: COC NL – Foto: cover HRW-Iranrapport ‘We Are A Buried Generation’]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,