Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Geen versoepeling visumbepalingen Oekraïne zonder nakomen LHBT-rechten’

16 april 2013 -

ILGA-Europe heeft het Europees Parlement opgeroepen om het versoepelen van de visumbepalingen voor de Oekraïne op te schorten totdat dit land zijn verplichtingen nakomt als het gaat om burger- en mensenrechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

De oproep van ILGA-Europe – de Europese koepelorganisatie van LHBT-organisaties waarbij ook COC Nederland is aangesloten – komt daags voordat in het Europees Parlement op woensdag 17 april een voorstel in stemming komt om de visumbepalingen tussen de Europese Unie (EU) en de Oekraïne te versoepelen. ILGA-Europe roept het Europees Parlement op deze kwestie niet in stemming te brengen, maar voor nadere beschouwing terug te verwijzen naar de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden en Justitie van het Europees Parlement.

ILGA-Europe wijst het Europees Parlement er nadrukkelijk op dat de Oekraïne toegezegd heeft om wetgeving in te voeren om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit te verbieden, maar dat die belofte niet is nagekomen. Integendeel zelfs, want momenteel zijn in het Oekraïense parlement twee  homovijandige wetsvoorstellen ingediend. Een wetsvoorstel om ‘propaganda’ van homoseksualiteit tegen te gaan – naar het voorbeeld van soortgelijke wetgeving in Rusland – en een wetsvoorstel om ‘propaganda van relaties van paren van gelijk geslacht’ strafbaar te stellen.

‘We steunen het beleid om te komen tot een soepel visumbeleid tussen de EU en de Oekraïne, omdat het de mogelijkheden voor vrij verkeer van Oekraïense burgers vergroot”, zegt ILGA-Europe-vicevoorzitter Martin Christensen. “Maar voor het versterken van de banden tussen de EU en de Oekraïne moet dat land wel aantonen dat het zijn verplichtingen nakomt als het gaat om mensenrechtenbeleid. Het op dit moment versoepelingen van het visumbeleid is daarom een verkeerd signaal”.

[Bron: ILGA-Europe]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,