Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Geen weigerambtenaren in Engeland en Wales’

18 februari 2013 -

Trouwambtenaren in Engeland en Wales mogen niet vanwege gewetensbezwaren weigeren om huwelijken te sluiten van paren van gelijk geslacht. Tot dat oordeel komt de Equalities and Human Rights Commission (EHRC) – de Britse tegenhanger van ons College voor de Mensenrechten, waar de Commissie Gelijke Behandeling sinds vorig jaar in is opgegaan.

De EHRC heeft dit standpunt uitgewerkt in richtlijnen, die aan het Lagerhuis zijn aangeboden in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Engeland en Wales.

De EHRC baseert dat op het feit dat trouwambtenaren in publieke dienst zijn en derhalve ‘verplicht’ om wetten uit te voeren. Wie voor de overheid werkt, mag niet discrimineren, oordeelt de EHRC. Dat principe biedt geen ruimte voor gewetensbezwaren op grond van godsdienstige motieven.

Aanleiding voor de uitspraak van de EHRC is het recente vonnis in de Ladele-zaak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Lilian Ladele is een trouwambtenaar van de Londense deelgemeente Islington die op grond van haar geloof weigerde om partnerregistraties van paren van gelijk geslacht uit te voeren en daarom werd ontslagen. Het EHRC oordeelde dat dit ontslag niet in strijd is met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.

De EHRC wijst er op dat de Civil Partnerships Act 2004 – de Britse wet die partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht mogelijk maakt – trouwambtearen al verplicht om partnerschapsregistraties uit te voeren en geen ruimte biedt om dit op grond van gewetensbezwaren te weigeren.

Verder wijst de EHRC op dat bestaande regelingen die weigerambtenaren de mogelijk geven om dit toch te doen – zolang een collega bereid is de taken over te nemen – niet in strijd met de wet zijn, maar dat het hier uitdrukkelijk om louter ‘overgangsregelingen’ kan gaan die enkel kunnen gelden voor zittende trouwambtenaren en niet voor nieuw te benoemen trouwambtenaren.

[Bronnen: Telegraph & EHRC]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,